در اعتراض به اعدام خاموش شاهرخ زمانی به پا خیزیم

در تداوم سرکوب، دستگیری، شکنجه و قتل فعالان کارگری و سیاسی، روز یکشنبه ۱۳ سپتامبر، خبر مرگ ناگهانی شاهرخ زمانی از چهره‌های شناخته شده کارگری، عضو کمیته پیگیری برای ایجاد تشکلهای کارگری، عضو سندیکای کارگران نقاش در زندان رجایی شهر منتشر شد.

اعدام خاموش شاهرخ زمانی دقیقا مصادف با بیست و هفتمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی توسط رژیم سرمایه جمهوری اسلامی در دهه شصت است. کشتاری که بسیاری از جان‌باختگان آن در گورهای دسته‌جمعی شناخته و ناشناخته دفن شده‌اند. خاوران، یکی از این گورهای دسته‌جمعی و نمادی از مقاومت و پایداری این رفقا و تمامی جان‌باختگان راه آزادی می‌باشد.

شاهرخ زمانی نیز به خیل این ستارگان راه آزادی و سوسیالیسم پیوست.

در افشای اعمال جنایتکارانه رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی، در شهرهای تورونتو، ونکوور و مونترال کانادا در روز جمعه ۱۸ سپتامبر آکسیونهای اعتراضی برگزارخواهد شد. ما نیز به نوبه خود فعالانه با مشارکت در برگزاری و حضور در این اکسیون‌ها از آن‌ها حمایت می‌کنیم.

 کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران

زنده باد آزادی- زنده باد سوسیالیسم

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – کانادا

POST A COMMENT.