داود: آوای شوم “نابودی” سازمان فدائیان اقلیت از حنجره متحدین راه کارگر

اخیر سازمان ما، سازمان فدائیان اقلیت، آماج حملات مشتی ولگرد اینترنتی و راهزن پالتاکی قرار گرفته است. بهانه حملات اینان نیز اخراج یک عضو از سازمان و اتهامات بی پایه و اساس به یکی دیگر از فعالین سازمان ماست.

متن کامل در فرمت پی دی اف…

POST A COMMENT.