خواست‌های کارگران کشت‌وصنعت کارون خواست‌های طبقه‌کارگر ایران است

دو هزار کارگر “نی‌بُر” کشت‌وصنعت کارون شوشتر با خواست افزایش دستمزد و نیز در اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، از روز یکشنبه دست به اعتصاب زدند. هم‌چنین تعدادی از کارگران که به سن بازنشستگی رسیده‌اند به دلیل عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما، نمی‌توانند از حق خود برای بازنشست شدن پس از سال‌ها کار و زحمت برخوردار شوند.

خواست‌های کارگران زحمتکشِ کشت‌وصنعت کارون، خواست‌های طبقه کارگر ایران است.

خواست‌هایی که هر روز کارگران در کارخانه و خیابان آن را فریاد می‌زنند.

خواست‌هایی که کارگران قند اهواز نیز همراه با خانواده‌های‌شان روز شنبه، و در برابر استانداری خوزستان آن‌ها را فریاد زدند. کارگران قند اهواز ١٨ ماه است که مطالبات خود از جمله دستمزدهای‌شان را از کارفرما طلب‌کارند و بیمه درمانی یکی دیگر از مشکلات‌شان می‌باشد.

این سرنوشتی‌ست که حکومت اسلامی برای کارگران رقم  زده است.

 کارگران و زحمت‌کشان ایران!

حکومت اسلامی که حامی و پشتیبان سرمایه‌داران است، در بحران عمیقی دست‌وپا می‌زند. اما از آن‌جایی که این حکومت متعلق به ثروتمندان است، سعی می‌کند هر چه بیشتر بار این بحران را بر شانه‌های شما و خانواده‌های‌تان بیاندازد.

٨ میلیون بیکار، میلیون‌ها کودک کار، پدران، مادران، دختران و پسرانی که برای لقمه‌ای نان تحت بدترین شرایط و با کمترین دستمزد، مجبور به کار می‌شوند، از جمله نتایج این سیاست‌ها هستند.

در حالی که کارگران در اثر بحران اقتصادی در فقر غوطه‌ور می‌باشند، سرمایه‌داران و عوامل حکومت از تمامی امکانات زندگی به بهترین شکل آن برخوردار هستند.

در ایرانِ امروز، بیش از هر زمان دیگر فقرا فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر شده‌اند. فاصله‌ی طبقاتی کنونی نتیجه‌ی سیاست‌هایی‌ست که رژیم جمهور اسلامی مسوول مستقیم آن‌هاست.

 کارگران! زحمتکشان!

بحران فراگیر کنونی، از ورشکستگی اقتصادی گرفته تا نابسامانی‌های اجتماعی، وضعیت معیشتی توده‌ها و سرانجام بحران سیاسیِ داخلی و خارجی، راه‌حلی همه‌جانبه می‌طلبد. راه‌حلی که بتواند به جنگِ ریشه‌ی نابرابری‌های کنونی برود، راه‌حلی که بتواند به این بحران‌ها خاتمه دهد.

تنها راه حل همه جانبه، برای بحران همه جانبه‌ی کنونی، انقلابی‌ست همه جانبه.

کارگران با ارتقای مبارزات کنونی و با تقویت همبستگی طبقاتی خود، می‌توانند مهم‌ترین نقش را در تحولات آینده ایفا کنند. این تنها طبقه‌ی کارگر است که رسالت رهبری و به پیروزی رساندن انقلاب را برعهده  دارد.

 سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن حمایت از مبارزات و خواست‌های فوری کارگران کشت‌وصنعت کارون، قند اهواز و دیگر کارگران ایران، طبقه‌ی کارگر را به اتحاد هر چه بیشتر علیه سرمایه‌داران و حکومت حامی آن‌ها فرا می‌خواند. ما بر این عقیده‌ایم که در اتحاد کارگران نیرویی وجود دارد که حکومت اسلامی با تمام نیرو و دستگاه‌های سرکوب خود، قادر به مقابله با آن نخواهد بود.

 نابود باد نظام سرمایه‌داری

سرنگون باد رژیم  جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زنده باد آزادی –  زنده باد سوسیالیسم

سازمان فداییان (اقلیت)

٩ آبان ماه ۱۳۹۱

کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.