خواسته‌ها و مطالبات زنان ایران، دو دهه پس از قیام بهمن

قریب به دو دهه از قیام بهمن ۵۷ و حاکمیت یکی از ارتجاعی‌ترین رژیم‌های معاصر می‌گذرد. طی این دوران جمهوری اسلامی با توسل به قوانین و احکام قرون وسطایی، حق حیات اجتماعی و سیاسی را از زنان سلب نموده و از هیچ جنایت و سرکوبی فروگذار ننموده است…

برگرفته از نشریه کار، شماره ۳۱۱، اسفند ۷۶

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.