خجسته باد اول ماه می، روز همبستگی جهانی کارگران

اول ماه می (یازده اردیبهشت) روز همبستگی بین‌المللی کارگران جهان فرا رسیده است. در این روز کارگران همه‌ی کشورها در سراسر جهان دست از کار میکشند، چرخ تولید را متوقف میسازند و با برپایی تظاهرات و راهپیمایی و جشن و سرور، اتحاد و همبستگی خود را در مبارزه علیه سرمایه بنمایش میگذارند.

کارگران مبارز !

امسال ما کارگران ایران در شرایطی  به پیشواز اول ماه می می‌رویم و این روز را جشن می‌گیریم که نظام سرمایه‌داری حاکم همچنان در چنگال یک بحران عمیق اقتصادی گرفتار است.

طبقه سرمایه‌دار حاکم و رژیم جمهوری اسلامی که پاسدار منافع این طبقه است، در طول چهار دهه حاکمیت خود با استثمار وحشیانه‌ی کارگران، سودهای کلان و هنگفتی را به جیب زده و بر سود و سرمایه ی خود افزوده‌اند. طبقه حاکم و رژیم سیاسی آن در هر شرایطی حتی در شرایطی که کارگران و زحمتکشان چندین استان در سرتاسر کشور دچار سیل‏زدگی شده و آسیب‌های جدی دیده‌اند، تنها در فکر سودورزی و سرمایه‌اندوزی هستند. رژیم ضدمردمی جمهوری اسلامی که خود از مسببین اصلی خرابی‌های گسترده و مصائبی‏ست که سیل به بارآورد، نه فقط حاضرنشد به مردم زحمتکش و سیل‏زده یاری برساند و از محل ثروت‌های اجتماعی که برآن چنگ انداخته، اما دراساس متعلق به خود کارگران و زحمتکشان است به آنان کمک کند، بلکه میکوشد از شرایط به غایت اسف‌بار تحمیل شده بر مردم سیل‌زده و نیازمندی که هستی خود را ازدست داده اند، با اعطاء وام با بهره‌های کلان، بر سود و سرمایه‏ی سرمایه‌داران بیافزاید. از این‌روست که فاجعه سیل را “نعمت و برکت الهی” می‌دانند.

کارگران و زحمتکشان !

در اثر تعرضات پی درپی طبقه حاکم علیه سطح زندگی و معیشت طبقه کارگر، کارگران ایران در اسف‌بارترین شرایط اقتصادی و معیشتی قرار گرفته‌اند. دستمزدهای زیرخط فقر، کاهش مداوم دستمزدهای واقعی، تورم و گرانی، اخراج‌های فردی و دسته‏جمعی، بیکاری و نبود ضمانت شغلی، زندگی کارگران را در اعماق فقر شدید و در معرض تباهی قرار داده است. سرکوب و اختناق و بی حقوقی تشدید شده است. بازداشت گسترده کارگران پیشرو، احضار و محاکمه کارگران و فعالان کارگری و سندیکائی و پرونده‌سازی علیه آن‌ها افزایش یافته است.

کارگران و زحمتکشان!

راهی جز اعتصاب و اعتراض و تشدید مبارزه متشکل علیه نظم موجود باقی نمانده است، لذا ما کارگران در اول ماه می با شعار کار، نان، آزادی – حکومت شورائی برای تحقق خواست های سیاسی و صنفی خود به خیابان‌ها می آییم تا مطالبات به حق خود را از گلوی سرمایه داران زالوصفت بیرون بکشیم.

ما فعالین و هواداران سازمان فدائیان ( اقلیت ) داخل کشور با حمایت مجدانه از مبارزات کارگران و فراخوان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای تجمع روز چهارشنبه اول ماه مه (یازده اردیبهشت) در مقابل مجلس، به استقبال اول ماه می می‌رویم و همه کارگران را به اتحاد و مبارزه علیه نظم موجود فرا می‌خوانیم. تنها اتحاد و همبستگی  کارگران در مبارزه علیه سرمایه‌داران و دولت آنها ضامن پیروزی طبقه کارگر است.

زنده باد اول ماه مه

زنده باد اتحاد و همبستگی جهانی کارگران علیه سرمایه

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی- برقرار باد حکومت شورائی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

 فعالین و هواداران           

 سازمان فدائیان (اقلیت)- داخل کشور

هشتم اردیبهشت ۱۳۹۸

متن کامل نشریه کار شماره ۸۱۹ در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.