خجسته باد اول ماه مه روز جهانی کارگر- هسته امیر پرویز پویان

کارگران جهان امسال در شرایطی به استقبال اول ماه مه می‌روند که دولت امپریالیستی روسیه و بلوک امپریالیستی اروپا و آمریکا جنگ ویرانگری را در اوکراین برافروخته‌اند. کشتار و تخریب و آوارگی، بیکاری و فقر و گرسنگی ناشی از این جنگ قبل از همه متوجه کارگران است و دود آن به چشم کارگران و زحمتکشانی می‌رود که هیچ‌گونه نفع و نقشی در این جنگ ارتجاعی ندارند. ادامه این جنگ امپریالیستی تشدید تضاد و رقابت میان دولت‌های امپریالیستی درگیر در آن می‌تواند مردم تمام جهان را به مخاطره اندازد.

سرمایه‌داری جهانی که غرق در بحران ساختاری و تنگنای اقتصادی است، راه نجات خود از بحران و تنگنای اقتصادی را در ایجاد جنگ و کشتار و ناامنی جستجو می‌کند. جنگ اوکراین یک جنگ امپریالیستی است که تا همین‌جا ده‌ها هزار کشته و آواره در پی داشته است. جنگ‌افروزی دولت‌های امپریالیستی تأثیرات مخربی بر شرایط کاری و معیشتی کارگران و زحمتکشان کشورهای درگیر در جنگ و حتی سایر کشورها برجای گذاشته است. قدرت‌های امپریالیستی تمام بار بحران و هزینه جنگ را بردوش کارگران و زحمتکشان آوار نموده و یورش به سطح حقوق و معیشت و دستاوردهای طبقه کارگر را تشدید کرده‌اند. تمام کارگران جهان به‌ویژه کارگران کشورهای درگیر در جنگ، علیه این جنگ امپریالیستی‌اند.کارگران ضمن گسترش اعتصابات و تشدید مبارزه علیه رژیم‌های سرمایه‌داری حاکم براین کشورها، خواهان پایان فوری این جنگ هستند.

 

کارگران مبارز

طبقه کارگر ایران نیز به‌عنوان گردانی از طبقه کارگر جهانی در شرایطی به استقبال روز جهانی کارگر می‌رود که در بدترین شرایط معیشتی و زیستی قرار دارد. دستمزدها در مقایسه با رشد تورم و افزایش قیمت‌ها چنان ناچیز است که هزینه یک هفته خانوار کارگری را نیز تأمین نمی‌کند. بسیاری از کارفرمایان  حتی دستمزدهای رسمی مصوب”شورای عالی کار” را به کارگران نمی‌پردازند. طبقه کارگر از ناامنی شدید شغلی، بیکاری میلیونی ، فقر و فلاکت اقتصادی و محرومیت از تشکل‌های مستقل و سراسری صنفی و سیاسی به‌شدت در رنج است.طبقه سرمایه‌دار حاکم افزون بر تحمیل بدترین شرایط اقتصادی و معیشتی و مزدی، سیاست سرکوب کارگران را نیز تشدید کرده است. احضار کارگران پیشرو ، پرونده‌سازی و اخراج به بهانه پایان مهلت قرارداد کار نیز تشدید شده است.

علی‌رغم تشدید فشار و سرکوب و تعرض به حقوق و سطح معیشت کارگران، اما پرچم مبارزات کارگری همچنان در اهتزاز است. مبارزات کارگری در اشکال گوناگون و متنوعی از اعتصاب گرفته تا تجمع و تظاهرات و ایجاد راه‌بندان پیوسته گسترش‌یافته است.هزاران اعتصاب کوچک و بزرگ در مؤسسات تولیدی و خدماتی گویای این واقعیت است که کارگران نمی‌خواهند و نمی‌توانند وضعیت موجود را تحمل کنند و خواهان تغییر و دگرگونی وضع موجود هستند.

 

رفقای کارگر

اول ماه مه روز ما کارگران است. در اول ماه مه تمام ماشین‌های تولید را خاموش  و کار را تعطیل کنیم و برای تحقق خواست‌های خود وارد خیابان شویم. در اول ماه مه مطابق سنت‌های کارگری در این روز، همبستگی طبقاتی خود را با رفقای کارگرمان در سراسر جهان اعلام داریم و بار دیگر پرچم اتحاد طبقاتی و مبارزه واحد و آشتی‌ناپذیر علیه سرمایه را به اهتزاز درآوریم.

ما فعالین و هواداران سازمان فدائیان(اقلیت) متشکل در هسته امیر پرویز پویان ضمن ابراز همبستگی با تمام کارگران و شرکت فعالانه در مراسم‌های اول ماه مه، از مبارزه طبقه کارگر برای تحقق مطالبات خویش و مبارزه برای نابودی نظام سرمایه‌داری قویاً حمایت می‌کند.

هسته امیر پرویز پویان، اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت) روز همبستگی بین‌المللی کارگران جهان را به طبقه کارگر و همه کمونیست‌ها و مدافعان حقوق کارگران شادباش می‌گوید.

 

 

خجسته باد اول ماه مه روز جهانی کارگر

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرار باد حکومت شورایی

نابود باد نظام سرمایه‌داری

زنده‌باد آزادی- زنده‌باد سوسیالیسم

هسته امیر پرویز پویان

اردیبهشت ۱۴۰۱

متن کامل نشریه کار شماره ۹۶۷ در فرمت پی دی اف:

 

POST A COMMENT.