خانواده های دستگیرشدگان و جانفشانان خیزش های مردمی را تنها نگذاریم

در حالی که اعتراضات عمومی جوانان و توده‌های رنجدیده و تحت ستم ایران برای پنجمین روز متوالی ادامه دارد، شبکه خبر و دیگر خبرگزاری‌های رسمی دولتی از دستگیری صدها تن از معترضان بی دفاع و کشته شدن دست کم ده نفر از تظاهرکنندگان طی روزهای اخیر خبر داده‌اند. دستگیری‌ها آنچنان وسیع و گسترده است، که طی دو روز گذشته فقط در دو شهر تهران و اراک بیش از ۳۰۰ نفر دستگیر شده‌اند. تعداد کشته‌شدگان نیز عمدتا در شهرهای همدان، شاهین شهر، دورود، ایذه و توسیرکان بوده‌اند.

این حجم از دستگیری‌های وسیع و به خاک و خون کشیده شدن مردم بی دفاع ایران در شرایطی است که مقامات دولتی و امنیتی، با تبلیغات مداوم در رسانه‌های حکومتی از حضور تعداد اندکی “اغتشاشگر” در شهرهای مختلف ایران خبر می‌دهند و ریاکارانه اوضاع را تحت کنترل نیروهای امنیتی وانمود می‌کنند. در حالی که خیزش عمومی توده‌های جان به لب رسیده مردم ایران علیه فقر و گرانی، دزدی و اختلاس، ظلم، کشتار و بیدادگری‌های حاکمان سفاک جمهوری اسلامی، طی چند روز گذشته در بیش از سی شهر و هر روز با ابعاد وسیع‌تری ادامه داشته است.

جمهوری اسلامی و نیروهای انتظامی سرکوب‌گرش که در سه روز اول اعتراضات مردمی، وانمود می‌کردند که صدای اعتراض توده‌های جان به لب رسیده را شنیده‌اند و به مطالبات آنان پاسخ خواهند داد، طی دو روز گذشته به شدت به سرکوب، دستگیری و کشتار مردم روی آورده‌اند.

در چنین وضعیتی که هیئت حاکمه ایران تصمیم به سرکوبگری و کشتار مردم گرفته است، نخست حضور پررنگ طبقه کارگر در دست زدن به اعتصابات کارگری و نیز گسترش اعتراضات عمومی توده‌های وسیع مردم ایران از معلمان و دانشجویان گرفته تا زنان و مال‌باختگان در پیوستن به خیزش عمومی شهرهای مختلف کشور است، که راه کشتار و سرکوبگری بیشتر را بر نیروهای جنایتکار جمهوری اسلامی می‌بندد. گام بعدی، حمایت همه جانبه توده‌های مردم ایران با خانواده‌های دستگیرشدگان جهت آزادی بازداشت شدگان و همدلی آنان با خانواده‌های کشته شدگان و جانفشانان اعتراضات عمومی در روزهای اخیر است.

سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن محکومیت و انزجار شدید از اقدامات جنایتکارانه جمهوری اسلامی در دستگیری و کشتار معترضین، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط بازداشت شدگان روزهای اخیر است.

سازمان فدائیان (اقلیت) همچنین ضمن اعلام همدلی و همدردی عمیق با خانواده‌های جانفشانان اعتراضات به حق توده‌های مردم ایران، همگان را به حمایت و همدلی با خانواده‌ها جهت آزادی عزیزان‌شان فرا می‌خواند.

سرنگون باد جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

نابود باد نظام سرمایه‌داری

سازمان فدائیان (اقلیت)

۱۱ دی‌ماه ۱۳۹۶

کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

 

 

 

POST A COMMENT.