جنبش کارگری در سال ۷۷

جنبش کارگری در سال ۷۷ نیز فراز و فرودهای زیادی را از سر گذراند. طبقه کارگر به ویژه از ناحیه فشارهای اقتصادی کمرشکنی که سرمایه‌داران بر گرده او تحمیل کردند، سال بس دشواری را پشت سر گذاشت. به رغم تعرض و شبیخون آشکار سرمایه‌داران و دولت آن‌ها به زندگی و معیشت کارگران، به رغم مشکلات و موانع عدیده‌ای که بر سر راه مبارزات کارگری ایجاد کردند، مبارزات کارگری در یک سال گذشته نیز در اشکال و شیوه‌های مختلف و متنوعی ادامه یافت و کارگران برای دست‌یابی به مطالبات خود در ابعادی وسیع و گسترده به میدان آمدند و به مبارزه و اعتراض دست زدند…

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.