جنبش کارگری ایران یکی دیگر از چهره‌های مبارزش را از دست داد

ظهر روز پنجشنبه ۱۴ آبان ماه سال جاری رفیق کوروش بخشنده از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری و عضو هیات اجرایی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد بر اثر عارضه قلبی در سنندج جانباخت.

فقدان کوروش برای جنبش کارگری ضایعه ای بزرگ است. کوروش تا آخرین لحطات زندگی مورد پیگرد رژیم سرمایه داری اسلامی ایران بود و زیر تیغ تهدید وبازداشت بسر میبرد. با این همه او علیرغم بیماری ذره ای در مقابل این جنایتکاران عقب ننشست ، مبارزه متشکل را یاری وتبلیغ نمود وبا فداکاری وشجاعت  به سازمانیابی طبقه اش یاری رساند. با تلاش و کوشش های آگاهانه و انقلابی ، طبقه کارگر هزاران کوروش را در مصاف با سرمایه خلق خواهد کرد و به این ترتیب آرمانهای کوروش بخشنده بر زمین نخواهد ماند و پرچم های سرخی که بر مزارش به اهتزاز در آمد کران تا کران ایران را فرا خواهد گرفت ، سرود انترناسیونالی که بر مزارش خوانده شد بر لبان صدها هزار کارگر جاری خواهد شد  . این چیزی است که کوروش در تمام زندگیش با بردباری تدارک می دید وبه بار خواهد نشست. زیرا که چاره کارگران وحدت وتشکیلات است.

شورای نمایندگان احزاب ، سازمانها و نهاد های چپ و کمونیست فقدان این مبارز صدیق طبقه کارگر را به جنبش کارگری ، رفقای کوروش وخانواده اش تسلیت میگوید . در برگزاری هرچه شکوهمند تر یادمان این رفیق برای بازیابی تجربیاتش با همه امکانات شرکت کنیم.

یادش گرامی و جاودان باد

زنده باد آزادی     زنده باد سوسیالیسم

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

شورای نمایندگان احزاب ، سازمانها و نیروهای چپ و کمونیست

اسامی امضا کنندگان :

١– اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور

٢– اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان

۳– حزب کمونیست ایران

۴– حزب کمونیست ایران ( مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست)

۵– – سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

۶– سازمان راه کارگر

۷–  سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

۸– شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران- استکهلم

۹– شورای فعالین سوسیالیست و آزادیخواه- هامبورگ

۱۰–کانون اندیشه کپنهاگ –دانمارک

۱۱ – کانون همبستگی با کارگران ایران- گوتنبرگ

۱۲–کمیته جوانان بلژیک

۱۳ – کمیته حمایت از مبارزات کارگران ایران- فنلاند

۱۳– کمیته حمایت از مبارزات جنبش کارگری ایران- دانمارک

۱۴– کمیته خارج کشور سازمان فدائیان(اقلیت)

۱۵– نهاد همبستگی با جنبش کارگری ایران- غرب آلمان

۱۶– کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه۶٠در ایران – مونترال، کانادا

۱۷– – هسته اقلیت

POST A COMMENT.