جنبش زنان، دمکراسی و سوسیالیسم

روز جهانی زن در راه است. هر ساله در چنین روزی توجه افکار عمومی به وضعیت زنان در جامعه، و نابرابری‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی معطوف می‌شود که نیمی از جمعیت جهان به صرف جنسیت‌شان با آن مواجه‌اند. در ایران که حکومت مذهبی با تلفیق آشکار دین و دولت، زنان را در معرض ستمی وحشیانه قرار داده است، مسئله زن از موضوعاتی است که توجه به آن به روز و زمان خاصی منحصر نیست…

برگرفته از نشریه کار، شماره‌های ۳۵۲، ۳۵۳ و ۳۵۵، اسفند ۷۹ و فروردین ۸۰

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.