جمهوری اسلامی مسئول مسموم‌سازی سریالی و عمدی دانش‌آموزان است!

جمهوری اسلامی مسئول مسموم‌سازی سریالی و عمدی دانش‌آموزان است!

طی روزهای گذشته انعکاس خبر مسموم‌سازی سریالی مدارس دخترانه در فضای سیاسی، موجب نگرانی عمومی شده است. مسمومیت دانش‌آموزان نتیجه گاز سمی شیمیایی است که در محیط مدارس عامدانه پخش‌شده است. حمله به مدارس دخترانه با گاز سمی که از آذرماه شروع‌شده تا کنون در ۲۶ مدرسه و ۵ استان بیش از ۹۰۰ دانش‌آموز را مسموم کرده است. تمام شواهد نشان می‌دهد این جنایت سریالی و سازمان‌یافته است و توسط دشمنان مدارس آموزش دختران برنامه‌ریزی‌شده است و دولت جمهوری اسلامی پشت این جنایت سازمان‌یافته است.

حضور پرشور دانش‌آموزان در جنبش انقلابی و انعکاس مبارزات آن‌ها در جامعه و خبرگزاری‌های جهان یکی از انگیزه‌های این جنایت است. مسئولین رژیم ابتدا این جنایت سازمان‌یافته را انکار می‌کردند، اما در این اواخر با ضدونقیض گویی از امکان عمدی بودن آن سخن می‌گویند. چندی پیش روزنامه شرق به نقل از یکی از آخوندهای حوزه علمیه نوشت که یک گروه اسلامی در قم مسئول این حملات است. در روزهای گذشته اعتراض خانواده دانش‌آموزان به این جنایت افزایش یافت و در برخی از مناطق شعارهای ضد رژیم از جمله “مرگ بر این رژیم کودک کش” داده‌شده است. جنایت‌های سازمان‌یافته بارها در جمهوری اسلامی تکرار شده است. قتل‌های زنجیره‌ای زنان در کرمان، اسیدپاشی زنان در اصفهان و… نمونه‌های روشنی از این جنایت‌های سازمان‌یافته است. انکار، توجیه و تهدید، روش همیشگی رژیم در قبال جنایت‌هایش است.

انسان‌های شریف و آزاده!

بی‌تردید جمهوری اسلامی با گروه‌های مختلف “آتش به اختیار” و شبکه‌های تودرتوی نهادهای امنیتی و نظامی مسئول این جنایت سازمان‌یافته سریالی است. این رژیم از جنبش انقلابی و حضور دانش‌آموزان خصوصاً دانش آموزان دختر آن‌چنان وحشت کرده که برای انتقام و ترس از امکان حضور دوباره آن‌ها در اعتراضات مردمی دست به هر جنایتی می‌زنند. صدای اعتراض دانش آموزان و خانواده آن‌ها باشیم و همراه با آنان حکومت ننگ و جنایت و سرکوب را آماج اعتراض قرار دهیم.

 

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی

زنده‌باد سوسیالیسم

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

۲۰۲۳-۰۳-۰۱ / ۱۰ اسفند ۱۴۰۱

امضا: سازمان اتحاد فدائیان کمونیست، اتحاد سوسیالیستی کارگری، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری- حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

POST A COMMENT.