تیراندازی مزدوران حکومتی به روی جوانان بلوچ را محکوم می‌کنیم

امروز چهارشنبه هفتم تیرماه ۱۴۰۲  مزدوران نیروهای انتظامی به روی ۳ تن از مردم بلوچ در” کلات” مرکز شهرستان سرباز آتش گشودند . در اثر این اقدام جنایت‌کارانه  “مسعود کوهی” نوجوان ۱۵ ساله و “ارسلان بلوچی” ۱۸ ساله به‌شدت مجروح و به بیمارستان ایرانشهر منتقل شدند.

مطابق خبر “حال وش ” پلیس باهدف جریمه کردن خودرو که منجر به درگیری لفظی می‌شود، اقدام به تیراندازی می‌کند و دو نوجوان از ناحیه پا و شکم به‌سختی مجروح می‌شوند.

به دنبال این اقدام جنایت‌کارانه نیروهای انتظامی، مردم زحمتکش محل دست به تجمع می‌زنند و با نیروهای سرکوب درگیر می‌شوند.مزدوران حکومتی از ترس مردم خشمگین فرار می‌کنند و به فرمانداری پناه می‌برند.توده‌های مردم در ادامه اعتراض خویش، خودرو پلیس را واژگون می‌کنند و آن را به آتش می‌کشند.

دولت ارتجاعی جمهوری اسلامی طی چند هفته اخیر، آشکارا برشدت سرکوب مردم زحمت‌کش بلوچستان افزوده است. ارتجاع اسلامی به حمام خونی که در جمعه سیاه( ۸ مهر ۱۴۰۱) راه انداخت اکتفا نکرده است. بازداشت و زندان و کشتار جوانان و زحمتکشان بلوچ طی ۹ ماه گذشته ادامه داشته و دستگیری‌ها طی چند روز اخیر تشدید شده است. ده‌ها سوخت بر در اثر تیراندازی مزدوران مسلح و سرکوبگر جمهوری اسلامی کشته یا زخمی شده‌اند.

این در حالی است که در اثر سیاست‌های ضد مردمی و تبعیض آمیز دولت جمهوری اسلامی، فقر، نداری و بیکاری در استان سیستان و بلوچستان بیداد می‌کند. بسیار از مردم، از نبود یا کمبود آب آشامیدنی در رنج‌اند. در برخی مناطق آرد و نان کافی وجود ندارد و مردم برای تهیه چند قرص نان، باید ساعت‌ها در صف طویل نانوایی منتظر بمانند. در همین حال در اثر توفان شن و گردوخاک در برخی شهرها از نمونه زابل، صدها تن دچار مشکلات و نارسایی‌های قلبی و ریوی و راهی بیمارستان شده‌اند.

رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی در سرتاسر عمر ننگین خود حتی یک گام به سود مردم زحمتکش این منطقه برنداشته است. دولت ارتجاعی شیعه گرای حاکم، شدیدترین ستم‌ها و تبعیضات را در حق مردم زحمتکش این منطقه روا داشته و طی ۴۴ سال حاکمیت خود آن را تشدید کرده است.

زحمتکشان بلوچ برای پایان دادن این ستم‌ها و تبعیضات به پا خاسته‌اند. مردم زحمتکش بلوچ برای تحقق آرمان‌های آزادی‌خواهانه و برابری طلبانه خود استوار و پیگیرند. ارتجاع حاکم مطمئن باشد با سرکوب و کشتار نمی‌تواند زحمتکشان بلوچ را آرام کند. مردم زحمتکش بلوچستان در اتحاد با کارگران و زحمتکشان سایر شهرها و استان‌ها در سراسر کشور، تا سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و تمام نظم موجود آرام نخواهند نشست.

سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن حمایت از مبارزات آزادی‌خواهانه و برابری طلبانه زحمتکشان بلوچ، تمام اقدامات سرکوبگرانه رژیم علیه مردم این منطقه را قویاً محکوم می‌کند.

سازمان فدائیان (اقلیت) اقدام جنایت‌کارانه مزدوران حکومتی  در شهر سرباز و تیراندازی به روی جوانان بلوچ را به‌شدت محکوم می‌کند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

نابود باد نظام سرمایه داری

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

۷ تیر ۱۴۰۲

کار، نان، آزادی- حکومت شورایی

POST A COMMENT.