تیراندازی برای ایجاد رعب و متفرق ساختن کارگران اعتصابی هفت‌تپه را قویاً محکوم می‌کنیم

امروز پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ در سومین روز دور جدید اعتصاب و تجمع کارگران هفت‌تپه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد‌ها و قطع حق‌آبه، زمانی که کارگران در محوطه کارخانه روبروی گیت ورودی در مقابل  دفتر حراست شرکت تجمع کرده بودند، رئیس پاسگاه هفت‌تپه برای ایجاد رعب و پراکنده ساختن کارگران، اقدام به تیراندازی هوایی کرد.

این اقدام ضد کارگری در حالی صورت گرفت که کارگران هفت‌تپه نه‌فقط از اول فروردین سال جاری تاکنون ریالی دستمزد دریافت نکرده‌اند، بلکه توطئه قطع حق‌آبه، کشت و برداشت نیشکر و آینده فعالیت تولیدی این شرکت را در ابهام و در معرض خطر جدی قرار داده  و کل کارگران این شرکت را نگران ساخته است. کارگران هفت‌تپه با اعتصاب و تجمع مسالمت‌آمیز خود، خواهان پرداخت دستمزدهای عقب‌افتاده، اختصاص حق‌آبه کشت نیشکر و رفع نگرانی‌های خود شده‌اند.

علی‌رغم  خلع‌‌‌ید از اَبَر متهم ارزی، مالک پیشین شرکت نیشکر هفت‌تپه امید اسدبیگی اما عوامل و گروه مدیریتی وی کماکان در شرکت نیشکر هفت‌تپه حضور دارند و فشارهای گوناگون ازجمله فشار مالی و توطئه علیه کارگران و فعالان کارگری هفت‌تپه را تشدید کرده‌اند. مدیریت و عمال اسدبیگی درحالی‌که با وقاحت و پررویی اعلام کرده‌اند دستمزد‌ها را پرداخت نمی‌کنند ، برای دریافت دستمزد، کارگران را به “نمایندگان مجلس” و “دولت” حواله داده و به ناامنی و ایجاد فضای متشنج دامن زده‌اند. جناح‌های حکومتی به‌ویژه باند رئیسی نیز سعی نموده‌اند در جریان تبلیغات “انتخاباتی”، از اوضاع آشفته‌ای که برای هفت‌تپه رقم‌زده‌اند به سود خویش بهره‌برداری کنند.

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و کارگران این شرکت در شرایط حساسی به سر می‌برند. بسیار مهم است که در این اوضاع آشفته و پر ابهام، کارگران هفت‌تپه هوشیاری کامل و اتحاد خود را حفظ کنند. بسیار مهم است که به بازی‌های دولتی آلوده نشوند و استقلال خود را از افراد و باندهای حکومتی حفظ کنند.

دولت موظف است در اسرع وقت دستمزدهای عقب‌افتاده و تمام مطالبات کارگران را پرداخت کند.

دولت موظف است تکلیف مدیریت سرسپرده اسد بیگی را یکسره سازد و هرچه فوری‌تر حق‌آبه اختصاصی شرکت نیشکر هفت‌تپه را تأمین کند.

سازمان فدائیان(اقلیت) ضمن حمایت از اعتصاب و تجمع کارگران هفت‌تپه برای دریافت دستمزد و سایر مطالباتشان تأکید می‌کند که اعتصاب و تجمع حق مسلم کارگران است.

سازمان فدائیان(اقلیت) هرگونه فشار و ارعاب علیه کارگران و فعالان کارگری هفت‌تپه، ازجمله تیراندازی برای متفرق ساختن کارگران اعتصابی را قویاً محکوم می‌کند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

نابود باد نظام سرمایه‌داری

زنده‌باد آزادی – زنده‌باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان(اقلیت)

۱۳ خرداد ۱۴۰۰

کار، نان،  آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.