توطئه کشتار زندانیان سیاسی اوین را خنثی کنیم

رژیم جنایت‌کار جمهوری اسلامی درصدد ارتکاب یک  جنایت فجیع دیگر برآمده  و قصد دارد زندانیان سیاسی زندان اوین را کشتار کند. نیروهای یگان ویژه که از روز گذشته دربند هفت زندان اوین مستقرشده‌اند، با سردادن شعار “حیدر حیدر” خود را برای سرکوب خونین زندانیان آماده کرده‌اند.

نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی، از ساعاتی پیش به بهانه درگیری میان محکومین جرائم مالی و آتش‌سوزی در کارگاه خیاطی، تمام راه‌های منتهی به زندان اوین را مسدود کرده‌اند.صدای انفجار و تیراندازی‌های ممتد  همراه با یک آتش‌سوزی بزرگ جان زندانیان زندان اوین به‌ویژه جان زندانیان سیاسی را در معرض خطر مرگ قرار داده است. سرکوبگران مستقر در زندان اوین، این هدف جنایتکارانِ را تعقیب می‌کنند که در شلوغی آتش‌سوزی، زندانیان سیاسی را به رگبار ببندند و کشتار کنند.

هم‌اکنون گروهی از نیروهای سرکوبگر رژیم در جلو زندان اوین مستقرشده‌اند و با تیراندازی و شلیک گاز اشک‌آور، از نزدیک شدن مردم به محل ممانعت می‌کنند تا نقشه‌های شوم خود را اجرا کنند.

مردم آزادی‌خواه تهران

جان زندانیان به‌ویژه زندانیان سیاسی در زندان اوین درخطر است. به هر شکلی که می‌توانید به یاری زندانیان برخیزید. چیزی به پایان عمر نکبت‌بار رژیم جنایت‌کار جمهوری اسلامی باقی نمانده است. ارتجاع حاکم در آخرین روزهای حیات ننگین خود ممکن است به هر جنایتی دست بزند. به یاری فرزندان خویش بشتابیم و  اجازه ندهیم جنایت‌کاران و آدم کشان جمهوری اسلامی، به بهانه آتش‌سوزی یا به هر بهانه دیگری، زندانیان سیاسی و سایر زندانیان را کشتار کنند. به یاری زندانیان برخیزیم و توطئه کشتار زندانیان سیاسی زندان اوین را خنثی کنیم.

مرگ بر رژیم جنایت‌کار و توطئه‌گر جمهوری اسلامی

زنده‌باد مبارزات توده‌ای و نبردهای خیابانی برای تعیین تکلیف نهایی بانظم حاکم.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زنده‌باد آزادی- زنده‌باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان(اقلیت)

شامگاه ۲۳ مهر ۱۴۰۱

کار، نان، آزادی – حکومت شورائی

 

 

POST A COMMENT.