“تنها این نور، سالگرد” دو شعر از: فیلیپ سوپو

“تنها این نور، سالگرد”

دو شعر از: فیلیپ سوپو

 ترجمۀ زهره مهرجو

 

 

 

تنها این نور

 

تنها این نور، که دست های تو می کارندش

تنها این شعله و

چشم های تو…

این کشتزارها، این خرمن نشسته بر روی پوست تو

تنها این گرمی صدای تو،

تنها این آتش

فقط تو!

 

زیرا تو آن آبی که رؤیا می بیند…

و مقاومت می کند،

 آبی که حفر می کند و روشنایی می بخشد،

آب تازه، به سان هوا

آبی که آواز می خواند…

از اشک ها و شادی تو!

 

خلوتی که ترانه ها در پی آنند

شاد از آسمان و  زمین

نیرومند و اسرار آمیز، زنده

احیا شده…

سرانجام این زمان توست، فصل های تو

سال های تو!

 

تنها این نور…

تنها این نور.

  

Rien que cette lumière

De Philippe Soupault

Collection : Poèmes et Poésies

 

Rien que cette lumière que sèment tes mains

Rien que cette flamme et tes yeux

Ces champs cette moisson sur ta peau

Rien que cette chaleur de ta voix

Rien que cet incendie

Rien que toi

  

Car tu es l’eau qui rêve

Et qui persévère

L’eau qui creuse et qui éclaire

L’eau douce comme l’air

L’eau qui chante

Celle de tes larmes et de ta joie

 

 Solitaire que les chansons poursuivent

Heureux du ciel et de la terre

Forte et secrète vivante

Ressuscitée

Voici enfin ton heure, tes saisons

Tes années

 

Rien que cette lumière

Rien que cette lumière.

 

  

سالگرد

 

می خواهم تاجی هدیه ات دهم

آراسته با تمام ستارگان آسمان…

 

می خواهم آواز شباهنگ های سراسر زمین را

به تو هدیه دهم،

 

آرزومندم

که خاموشی های زمستان

لبخندهای بهار

روشنی تابستان

شعله های پاییز را…

تقدیم تو کنم.

 

می خواهم به تو همه آن چیزهایی را که نتوانسته ام

ندانسته ام…

می خواهم زندگی ام را

ابدیت ما را

تقدیم کنم!

  

Anniversaire

De Philippe Soupault

Collection : Poèmes et Poésies

 

Je voudrais te donner une couronne

Constellee de touts les etoils du firmament

 

Je voudrais te donner le chant des rossignols

De tout la terre

 

Je voudrais te donner les silences de l’hiver

Les sourires du printemps

Le clarte de l’ete

Les flammes de l’automne

 

Je voudrais te donner

tout ce que je n’ai pas pu

Pas su

Te donner ma vie

Notre eternite!

 

  

تنها این نور، دکلمه از ژاک دووِ:

https://lyricstranslate.com/en/philippe-soupault-rien-que-cette-lumi%C3%A8re-lyrics.html

 

سالگرد، دکلمه با صدای کودک:

https://www.youtube.com/watch?v=XlL_cdcBvv0

 

POST A COMMENT.