تظاهرات پنجم دی جلوی کنسولگری ج.ا. در هامبورگ‎

در حمایت از فراخوان اعتراضی مادران جانفشاندگان قیام آبانماه امسال، برای بزرگداشت تمامی زندانیان سیاسی و جانفشاندگان، روز ۵ دیماه مصادف با ۲۶ دسامبراز طرف فعالین سازمان فدائیان- اقلیت در هامبورگ، تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران حوزه هامبورگ و شورای فعالین سوسیالیست و آزادیخواه  هامبورگ اعتراضی جلوی کنسولگری جمهوری اسلامی ایران به مدت یک ساعت و نیم برگزار شد. تعداد شرکت کننده در این اکسیون بین ۶۰ تا ۷۰ نفر بود که در آن نیروهای آلمانی از جمله هواداران ارتش سرخ آلمان و همچنین حزب مارکسیست – لنینیست آلمان (ام ال پ د) نیز شرکت داشتند. شعارها به آلمانی و فارسی سرداده شد و اطلاعیه ها نیز به دو زبان قرائت گردید.

  فعالین سازمان فدائیان- اقلیت (هامبورگ)

 

 

POST A COMMENT.