تظاهرات در هامبورگ مقابل سفارت ایران، در پشتیبانی از قیام مردم ایران علیه رژیم جمهوری اسلامی

زنده‌باد حکومت شورایی

هواداران سازمان فدائیان (اقلیت)

POST A COMMENT.