تشدید مبارزه، راه مقابله با اعدام‌ها و وحشی‌گری جمهوری اسلامی

مردم مبارز ایران!

جمهوری اسلامی جنایت دیگری آفرید. سحرگاه روز شنبه ۱۷ دی‌ماه، جلادان حکومت اسلامی دو تن از جوانان مبارز، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی را که در دادگاه‌های فرمایشی و با اعترافات ساختگی زیر شکنجه به اعدام محکوم‌شده بودند، به دار آویخت. پیش‌ازاین دو مبارز موج اخیر جنبش انقلابی مردم ایران، محسن شکاری و مجید رضا رهنورد نیز در ۱۷ و ۲۱ آذر اعدام شدند.

آدمکشان حاکم بر ایران که تمام دوران موجودیت آن‌ها با جنایت و کشتار مردم عجین بوده است، تنها در طول ۱۱۰ روز گذشته، ۵۲۰ تن از مردم ایران را به قتل رسانده و نزدیک به ۲۰ هزارتن را در زندان‌های قرون‌وسطایی، زیر وحشیانه‌ترین شکنجه‌ها به بند کشیده‌اند.

اما وحشی‌گری و جنایات این رژیم پایان‌پذیر نیست. کشتار ۵۲۰ تن  از زنان و مردان و کودکان کم سن و سال، عطش سیری‌ناپذیری ارتجاع حاکم بر ایران را به خون‌ریزی در سه ماه گذشته، بسنده نکرده است. احکام قتل مبارزان پی‌درپی صادر می‌شود. تاکنون خبر از صدور حکم قتل لااقل ده تن دیگر از مبارزان اعلام‌شده است. سگ‌های زنجیری رژیم، موج وسیعی از بازداشت‌های جدید را آغاز کرده‌اند و در چند روز گذشته خبر بازداشت صدها تن در سراسر کشور انتشاریافته است.

قصاب‌خانه آدمکشی اسلامی موسوم به قوه قضائیه جمهوری اسلامی، شب و روز مشغول به کار است. کسب‌وکار این آدمکشان چنان رونق گرفته است که شعبه‌های جدید و ویژه‌ای را برای آدمکشی دایر کرده‌اند. آن‌ها با اندکی فروکش جنبش، فرصت را غنیمت شمرده تا پیش از فرارسیدن موج وسیع بعدی جنبش، اسرا را به مرگ یا زندان‌‌ طویل‌المدت محکوم کنند.

ارتجاع بر این پندار است که با این وحشی‌گری از تعداد مبارزان کاسته خواهد شد. اما مبارزان نه هزاران و ده‌ها هزار، بلکه میلیون‌ها تن از مردم ایران هستند که قهرمانانه به نبرد برای برانداختن قاتلان و ستمگران حاکم بر ایران به پا خاسته‌اند.

مردم مبارزه ایران! برای نجات از فجایع و وحشی‌گری جمهوری اسلامی راه دیگری جز سرنگونی این رژیم تبهکار و آدمکش وجود ندارد. مبارزه خود را برای سرنگونی طبقه ستمگر حاکم بر ایران تشدید کنید.

سازمان فدائیان(اقلیت) با محکوم کردن اعدام محمدمهدی کرمی و محمد حسینی، مردم مبارز ایران را به تشدید مبارزه برای متوقف ساختن موج اعدام‌ها و سرنگونی رژیم جنایتکار و آدمکش جمهوری اسلامی فرامی‌خواند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرار باد حکومت شورایی

زنده‌باد آزادی- زنده‌باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان(اقلیت)

۱۷دی‌ماه ۱۴۰۱

کار نان آزادی- حکومت شورایی

POST A COMMENT.