تراب حق شناس پس از سال‌ها رزم و پیکار سرانجام چهره بر خاک نهاد

تراب حق شناس از اعضا و یکی از بنیانگذران اولیه ٬ سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر٬ پس از سال‌ها مبارزه با بیماری سخت در تاریخ دوشنبه ۲۵ ژانویه قلبش از طپیدن باز ماند و از میان ما رفت.

رفیق تراب یکی از مبارزین خستگی ناپذیر در عرصه‌های مبارزات انقلابی و از مدافعین کارگران و زحمتکشان و یار دیرین توده‌های ستمدیده فلسطین بود. رفیق تراب تا آخرین لحظات زندگی‌اش از آرمانهای انقلابی و سوسیالیستی دفاع نموده و برای رهایی توده‌های محروم و ستمدیده ایران و جهان مبارزه نمود و با ایمان به همین عشق٬ چشم از جهان فرو بست. تراب حق شناس اگر چه قلبش از طپش باز ایستاد اما مقالات٬ ترجمه‌ها و نوشته‌هایش که ثمره مبارزات چندین ساله او در راه آرمان‌های انقلابی و سوسیالیستی است٬ بجا مانده و با ما خواهد بود. یاد و خاطره رفیق تراب گرامی باد.

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

کمیته خارج از کشور سازمان فداییان (اقلیت)

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.