تجمع و راه‌پیمایی در لاهه در همبستگی با خیزش زحمتکشان در سراسر ایران

روز شنبه ۲ آذر برابر با ۲۳ نوامبر اکسیونی در شهر لاهه و در همبستگی با خیزش مردمی آبان ماه در ایران، برگزار شد.

در این اکسیون که به دعوت فعالین سازمان فداییان (اقلیت) و تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست ایران در هلند برگزارشده بود، فعالین چپ و کمونیست شرکت فعال داشته و همچنین  مشارکت فعال  زنان در آن چشمگیر بود.

طی مسیر راه‌پیمایی که دو ساعت به طول انجامید، ازجمله شعارهای زیر به فارسی و هلندی فریاد می‌شد:

♦️کار، نان، آزادی، اداره شورایی

♦️جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته، نابود باید گردد

♦️مبارزه ما، مبارزه شما، زنده‌باد همبستگی بین‌المللی

♦️زندانی سیاسی آزاد باید گردد

♦️رژیم ایران دیکتاتور است، مرگ بر دیکتاتور

♦️نه شاه می‌خواهیم، نه ملأ، قدرت به دست شورا

POST A COMMENT.