تجمع در همبستگی با جنبش کارگری و کارگران زندانی

karzar_hollandروز شنبه ٢٧ اکتبر در شهر لاهه (دن هاخ) در کشور هلند، تجمعی در همبستگی با جنبش کارگری و کارگران زندانی در برابر کاخ صلح برگزار گردید. در این تجمع که به دعوت فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) در هلند و حزب کمونیست ایران کمیته هلند و با حضور جمعی از ایرانیان مبارز برگزار گردید، شعارهایی در حمایت از جنبش کارگری و کارگران زندانی سر داده شد. هم‌چنین شرکت‌کنندگان در برنامه از جمله رفقای ما، بیانیه‌هایی به زبان‌های فارسی و هلندی خواندند. خواندن سرودهای انقلابی بخش دیگری از این مراسم بود. هم‌چنین رفیق احمد موسوی از فعالین سازمان ما سخنانی در این مراسم ایراد کرد. وی در بخشی از سخنان خود گفت: “جای دارد تا همه‌ی این حلقه‌های پراکنده‌ی موجود را در یک حرکت اعتراضی و یک حرکت طبقاتی منسجم به هم پیوند بدهیم تا بتوانیم صدای کارگران دربندباشیم، برای رهایی‌شان”.

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – هلند

POST A COMMENT.