تجربه شوراها و کنترل کارگری

انقلاب ۵۷، این عظیم‌ترین رویداد تاریخ معاصر ایران، در عرصه‌های گوناگون تجارب و آموزش‌های ارزشمندی را برای پرولتاریای انقلابی ایران و پیشروان آن برجای گذارد. طبقه کارگر و پیشروان این طبقه تنها در صورتی قادر خواهند بود در انقلاب قریب‌الوقوع، نقش واقعی خود را ایفا نمایند که تجارب انقلاب ۵۷ را عمیقا درک کنند و آن‌را بکار بندند. یکی از این تجارب، روی‌اوری توده‌ها به عمل مستقیم انقلابی و ایجاد ارگان‌های اعمال قدرت توده‌ای و کنترل کارگری، یعنی شورها بود…

متن کامل نشریه کار شماره ۲۳۰ در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.