بیانیه سازمان -حجاب اجباری ملغا باید گردد

زنان آگاه و ستمدیدهی ایران!

کارگران، جوانان، تودههای تحت ستم!

جمهوری اسلامی بار دیگر با به صدا در آوردن بلندگوهایش و فراخواندن چکمه‌پوشان‌اش تهدید زنان جامعه را از سر گرفته است.

هر ساله و به ویژه با نزدیک شدن به ماه‌های گرم سال، جمهوری اسلامی چماق بدحجابی را بلند کرده و با این چماق زنان جامعه را سرکوب و تحقیر می‌کند. در حالی که سال گذشته به دلیل نزدیک بودن به انتخابات، مقامات حکومت کمتر موضوع بدحجابی را مطرح کردند، اما این بار بیش از تمامی سال‌های گذشته بلندگوهای‌شان به صدا درآمده است.

جلادان و ددمنشان از مجلس و دولت گرفته تا نیروی سرکوب و قوه‌ی به اصطلاح قضا، جار می‌زنند که “زنان با بدحجابی و بی حجابی امنیت اخلاقی جامعه را به خطر انداخته‌اند”. فغان برآورده‌‌اند که ” زنان فساد برانگیزند، آنان را باید در گونی حجاب کرده تا فساد برنخیزد” این است معنای حکومت اسلامی، حکومت جعل و تزویر و ریا، حکومت خشونت و اعدام و شکنجه، حکومت تجاوز و زندان.

شکی نیست که سران رژیم جمهوری اسلامی ازاین همه سروصدا و آماده‌باش به چکمه‌‌پوشان کثیف حکومتی هدفی جز انتقام از مبارزه‌ی زنان قهرمان ایران به دلیل نقش آن‌ها در مبارزات یک‌سال اخیر را در سر ندارند.

شکی نیست که این همه سر و صدا و تلاش برای ایجاد رعب و وحشت، چیزی جز تلاش رژیم برای انحراف افکار از دلیل اصلی حضور  نیروی سرکوب در خیابان‌ها و ایجاد جو رعب و وحشت یعنی همان ترس رژیم از آغاز دور جدید تظاهرات خیابانی نیست.

حکومت اسلامی از زنان مبارز و ستم‌دیده‌ی ایران می‌ترسد. حکومت اسلامی از براه افتادن موج اعتراضات در خیابان در هراس است. حکومت اسلامی از نقش زنان در انقلاب ایران وحشت دارد.

زنان مبارز ایران!

جمهوری اسلامی بهتر از هر کس میداند که این حکومت خود منشا اصلی فساد است. تاریخ ایران هرگز این همه فساد را که در زمانه‌ی کنونی وجود  دارد به خود ندیده است. حکومت اسلامی خبیث‌ترین و فاسد‌ترین حکومت تاریخ این کشور است. فاصله‌ی طبقاتی کنونی در ایران را تاریخ هرگز به یاد ندارد. کیست که نداند منشا تمامی فسادها به همین فاصله طبقاتی برمی‌گردد.

کیست که نداند کاهش سن روسپیگری در ایران به حتا کمتر از ١٣ سال در تاریخ بی سابقه است.

رژیم جمهوری اسلامی خود بهتر از هر کس میداند که حق انتخاب پوشش هیچ ربطی به فساد ندارد. آن چه که فساد برانگیز است نه حق انتخاب پوشش که مناسبات طبقاتی حاکم است. مناسباتی که در یک سوی آن سرمایه‌دارانِ حامی حکومت قرار دارند که با استفاده از قدرت دولتی در حال چپاول هر چه بیشتر منابع کشور و تاراج آن هستند و در سوی دیگر فقرایی که نه مسکن دارند نه غذا. فقرایی که زنده‌اند اما از حق زندگی بی بهره‌اند. حکومت اسلامی، حکومتی که با زور سرنیزه حکومت می کند، حکومت اختناق و سانسور، حکومتی که به نیروی مسلح اوباش و لمپن‌اش وابسته است، منشا تمامی فسادها است و تا زمانی که این حکومت در ایران باقی‌ست، فساد گسترده و گسترده تر خواهد شد. فساد مقاماتی که با یک چرخش قلم میلیاردها تومان به حساب خود می‌ریزند و با یک چرخش قلم دیگر دهان‌ها را بسته و زندانیان را به اعدام و حبس‌های طولانی محکوم می‌کنند.

زنان آگاه و ستمکش ایران!

حق انتخاب پوشش یکی از بدیهی ترین حقوق زنان است. ما نه تنها برای برابری حقوقی زن و مرد مبارزه می کنیم که برابری اجتماعی و سیاسی زنان در تمامی عرصه‌ها از اهداف مبارزه‌ی ماست.

جمهوری اسلامی یکی از بدیهی‌ترین حقوق شما را نشانه رفته تا با لگد مال نمودن این حق، ضمن تحقیر زنان، حجاب اجباری را به نماد سرکوب زنان در ایران تبدیل نماید. به گونه‌ای که امروز حجاب  گویی به حیات حکومت اسلامی پیوند خورده است. حکومتی که تحمیل حجاب در آن به معنای تداوم سرکوب و تحقیر زنان است.

زنان مبارز ایران!

با شعار لغو حجاب اجباری به مبارزه با سرکوب و تحقیر برخیزید. نگذار ید تا ددمنشان با چنگال‌های خونین‌شان شما را به عقب رانند. این حکومت اگر می‌توانست و زورش می‌رسید در تضییع حقوق زنان، تاکنون از طالبان نیز فرسنگ‌ها جلو افتاده بود.

هر کجا که مزدوران حکومت به شما هجوم آوردند، به حمایت از یکدیگر برخاسته و هر تهاجم دشمن را با تهاجمی گسترده‌تر پاسخ دهید. از تمامی مردم بخواهید به حمایت شما برخیزند چه مردان، چه زنان. فراموش نکنید هر قدم عقب نشینی شما دشمن را گستاخ‌تر خواهد کرد. از یکدیگر حمایت کنید و در کنار یکدیگر باشید. نگذارید مزدوران، شما را در تنهایی به تله بیاندازند.

مردمان ستم دیدهی ایران!

مردان آگاه و مبارز!

از حق برابری اجتماعی و سیاسی زنان در تمامی عرصه‌ها حمایت کنید. ازلغوحجاب اجباری حق انتخاب پوشش آن‌ها که جزو بدیهی ترین حقوق زنان است حمایت کنید. هر کجا که نیروهای سرکوب به زنان حمله می‌کنند، به یاری آن‌ها برخیزید. نگذارید اوباشان آن‌ها را دستگیر نموده و با خود ببرند. دفاع از حقوق مسلم زنان، جزیی از نبرد تجزیه ناپذیر تمامی کارگران و زحمتکشان و خلق‌های ساکن ایران است.

بدانید که در شرایط کنونی هدف رژیم تنها حجاب نیست، آن‌ها می‌خواهند با این وسیله رعب و وحشت را در جامعه ایجاد کنند و بذر تفرقه بپاشند. با حمایت جمعی از  زنان و دختران مبارز ایران، تهاجم دشمن را با تهاجمی بزرگتر پاسخ دهید.

سرنگون باد رژیم  جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سازمان فداییان( اقلیت)

اردیبهشت ١٣٨٩

کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.