به یاد حماسه سیاهکل و برای همه آن‌هایی که در جنبش انقلابی اخیر درحال ساختن تاریخ‌اند

در آسمان تیره

آن روزهای تار

آن روزهای سستی و کاهلی

آن روزها که تکان تکان مترسک‌ها هم.

جز از وزش باد نبود

و آن‌سوی آب‌ها

بسیاری در هجرت خویش

خوش خوشانه جام‌هایشان را بالا می‌بردند

دریا آرام بود.

جنگل خاموش

و امواج جز در سطح دیده نمی‌شدند

و دژخیم در رؤیای خویش،جزیره ثبات رامی دید.

اما،!در اعماق سیال شب

در غلظت دیرپای ابتذال،به ناگهان

غرشی برخاست.

نام چریک فدائی خلق چو نان صاعقه درخشید

و جزیره آشفت

مسلسل‌ها به صدا درآمد…

 

ح.ا

۱۴۰۱/۱۱/۱۵

POST A COMMENT.