به افزایش ناچیز دستمزدهای اسمی اعتراض کنیم

کارگران مبارز و زحمتکش ایران!

جمهوری ضد کارگر اسلامی، با افزایش ناچیز دستمزد کارگران بار دیگر چهره‌ی پلید و ضد کارگر خود را عیان ساخت.

شورای عالی کار که نماینده‌ی کارفرمایان و دولت است و نماینده‌ی واقعی کارگران را هرگز به آن راهی نبوده، با تصویب ٩ درصد افزایش دستمزد برای سال ٩٠، حداقل دستمزد کارگران را ٣٣٠ هزار و ٣٠٠ تومان تعیین نموده است. دستمزدی که کمتر از ٢٠ درصد خط فقر مطلق است.

کارگران زحمتکش!

افزایش این درجه ناچیز میزان حداقل دستمزد در حالی‌ست که امروز بسیاری از کارگران به علت استفاده کارفرمایان از قانون قراردادهای موقت، حداقل دستمزدها را دریافت می‌کنند.

در همین ماه اسفند، کارگران پیمانی پتروشیمی تبریز برای چه اعتصاب کردند؟ آنها به رغم سال‌ها سابقه، دستمزد ناچیزی می‌گرفتند که برپایه‌ی حداقل دستمزد محاسبه می‌شد، ٤٠٠ هزار تومان با اضافه کار ٥٠٠ هزار تومان دستمزد آن‌ها بود. پس آن‌ها بر این نظم سرمایه‌داری شوریدند و با اتحاد خود خواستار انعقاد قرارداد جمعی و لغو قراردادهای پیمانی شدند.

آخر چه کسی می‌تواند با این دستمزدهای ناچیز زندگی کند؟ چگونه باید کرایه خانه‌ها را داد؟ چگونه می‌توان شکم بچه‌ها را سیر نمود؟ چگونه می‌توان با این پول پاسخ‌گوی دارو و درمان بود؟ مگر فرزند کارگر نباید درس بخواند؟ مگر کارگران انسان نیستند؟ جواب بچه‌های‌مان را چه کسی می‌دهد؟

اگر با ٣٣٠ هزار تومان می‌توان زندگی کرد پس چرا درآمد یک مدیر دولتی با حقوق و مزایا و پاداش سالانه از صد میلیون تومان نیز فراتر می‌رود؟

در همین شب عید کارگران پول ندارند تا فرزندان خود را با لباس و هدیه‌ای شاد کنند، اما مدیران و مقامات لشکری و کشوری در پول غرق هستند.

 کارگران مبارز و زحمتکش!

هر کدام تان بارها دست به اعتراض زده و اعتصاب کرده‌اید. هم اکنون نیز تعدادی از شما در اعتصاب بسر می‌برید. چرا که دستمزدهای تان را نداده‌اند. چرا که به شما ظلم می‌کنند. تا کی می‌توان در زیر این همه ظلم آشکار دوام آورد؟ باید به این وضعیت اسفبار پایان داد.

سازمان فداییان (اقلیت) ضمن محکوم کردن افزایش ناچیز دستمزدهای اسمی کارگران، خواستار تامین  یک زندگی انسانی برای تمامی کارگران و بیکاران است. تمامی کارگران باکار و بیکار باید  حداقل از درآمد و دستمزدی که پاسخ‌گوی هزینه‌های یک خانواده کارگری است، برخوردار باشند. این حق کارگران است و کارگران باید این حق خود را با اتحاد و مبارزه خویش از حلقوم سرمایه‌داران و حکومت بیرون بکشند.

زنده باد اتحاد و مبارزات کارگران

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زنده باد آزادی- زنده باد سوسیالیسم

سازمان فداییان (اقلیت)

٢٣ اسفند ماه ١٣٨٩

کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.