بزرگداشت یاد و خاطره جانباختگان دهه ۶۰ و کشتار تابستان ۶۷

نمایشگاه عکس، همراه با پخش اطلاعیه و موزیک

همگام و همصدا یاد یاران را گرامی بداریم

شنبه ۳۰ آگوست: لیدن

یکشنبه ۳۱ آگوست: آمستردام

از ساعت ۱۴ تا ۱۷

آدرس:

Leiden: Lange Mare centrum

Amsterdam: Beurs Plein

POST A COMMENT.