برگزاری اول ماه مه روز جهانی کارگر در تورنتو کانادا

از طرف نیروهای کارگری و کمونیست، مستقر در تورنتو کانادا فراخوانی جهت شرکت در راهپیمایی اول ماه مه ۲۰۲۲ داده شد. در این راهپیمایی علاوه بر فعالین سازمان فدائیان اقلیت و سایر نیروهای چپ و کمونیست ایرانی و کانادایی و همچنین تعدادی از پرستاران، معلمین و اتحادیه‌های کارگری و کارگران فلز کار…، شرکت داشتند.

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – تورونتو (کانادا)

POST A COMMENT.