برخورد دولت شوراها به مسئله زن

با وقوع انقلاب اکتبر در روسیه و قدرت‌گیری دولت شوراها، گام‌های اساسی در زمینه تحقق حقوق برابر زن و مرد و تلاش جهت رسیدن به برابری واقعی برداشته شد. اقداماتی که در دستور کار شوراها قرار گرفت بر دو دسته تقسیم می‌شوند: اقدامات فوری و اقداماتی که نیازمند برنامه‌های دراز مدت بودند…

برگرفته از نشریه کار، شماره ۳۳۵، اسفند ۷۷

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.