برای لغو حکم استرداد آسانژ، مبارزه کنیم!

در روز جمعه ۱۰ دسامبر، روز جهانی حقوق بشر، دادگاه عالی لندن، درخواست لغو حکم استرداد جولیان آسانژ به ایالات‌متحده را رد کرد. به‌این‌ترتیب آسانژ در معرض خطر جدی تحویل به ایالات‌متحده قرارگرفته است.

آسانژ بنیانگذار ویکی لیکس، به اتهام برملا ساختن “اسرار محرمانه” و در واقع افشای جنایات جنگی و فساد مالی و سیاسی دستگاه‌های نظامی و اداری، به‌طور رسمی از سال ۲۰۱۰ از سوی مراجع آمریکا مورد تعقیب قانونی گرفته است. او در پی فشارهای وارده در سال ۲۰۱۲ به سفارت اکوادور پناهنده شد. در سال ۲۰۱۹ و با قدرت گیری جناح طرفدار ترامپ در اکوادور، فشار و اتهامات علیه او شدت یافت و همچنین به تنش‌هایی بین او و مقامات اکوادور انجامید، تقاضای پناهندگی و مصونیت وی لغو شد و مقامات سفارت اکوادور، پلیس را برای دستگیری آسانژ به سفارت دعوت کرد. لغو مصونیت آسانژ به دستگیری و زندان وی انجامید و ایالات‌متحده نیز خواهان استرداد وی شد.

با لغو حکم استرداد آسانژ، وی در آستانه تحویل به ایالات‌متحده و ۱۷۵ سال حبس قرار دارد. جولیان آسانژ اکنون به سمبلی از مبارزه برای آزادی بیان، قلم و مطبوعات تبدیل‌شده است. هزاران نفر در کشورهای مختلف تاکنون با برگزاری تظاهرات گوناگون خواستار آزادی وی شده‌اند. برای بسیاری از مبارزان این عرصه، تهاجم به حقوق انسانی آسانژ و سرنوشت او تنها تهاجم به یک فرد و موردی استثنایی نیست، بلکه این تهاجم اصولاً علیه آزادی بیان، قلم و مطبوعات و رسانه‌ها صورت گرفته است. از همین روی، مبارزه علیه این هجوم و همدستی شوم دولت‌های مختلف سرمایه‌داری جهانی، بخشی از مبارزه‌ای جهانی برای برقراری آزادی‌های اجتماعی و علیه دیکتاتوری چه در شکل عریان آن و چه پیچیده در زرورق‌های پوسیدهٔ دموکراسی در کشورهای پیشرفتهٔ سرمایه‌داری می‌باشد.

کمیته خارج سازمان فدائیان(اقلیت) حکم دادگاه عالی لندن و سیاست‌های ارعاب و سرکوب از سوی دولت آمریکا و هم‌دستانش در رابطه با جولیان آسانژ را به‌شدت محکوم و از مبارزات جهانی برای آزادی وی حمایت می‌کند.

نابود باد سرمایه‌داری جهانی!

زنده‌باد آزادی! زنده‌باد سوسیالیسم!

کمیته خارج کشور سازمان فدائیان(اقلیت)

۲۲ دسامبر ۲۰۲۱ (۱ دی ۱۴۰۰)

POST A COMMENT.