برای اعتصاب سیاسی و قیام سراسری خود را تجهیز و آماده کنیم

خیزش‌ها و قیام‌های شهری وارد یازدهمین روز خود شده‌اند.علی‌رغم سرکوب خشن و اعمال قهر و خشونت مزدوران حکومتی، پیکار انقلابی برای برچیدن رژیم جمهوری اسلامی ادامه دارد. دولت ارتجاعی و نهادهای سرکوب آن در طول این یازده روز خون بیش از صد جوان را بر زمین ریخته‌اند. صدها تن را با گلوله و باتوم مجروح ساخته و هزاران پیکارجوی معترض دیگر را بازداشت و روانه زندان کرده‌اند.اما این اقدامات سرکوبگرانه هیچ‌گونه خللی در اراده توده‌های مردم معترض و ناراضی برای ادامه مبارزه و براندازی رژیم جمهوری اسلام ایجاد نکرده است. برعکس هرروز، شهرها و توده‌های بیشتری به مبارزه پیوسته‌اند و صفوف مبارزان برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی متراکم‌تر شده است.در بسیاری از شهرها، خیابان‌ها در کنترل جوانان انقلابی‌ست.شکل‌های دیگری از اعتراض نیز درحال گسترش است.دانشجویان دانشگاه‌ها در سراسر کشور به تجمعات اعتراضی ادامه داده و ضمن اعتراض به دستگیری‌های گسترده، کلاس‌ها مجازی را به‌طور سراسری تحریم و اعتصاب سراسری خود را آغاز نموده‌اند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان نیز ضمن اعتراض به دستگیری‌ها و سرکوب گسترده توده مردم و پادگانی شدن برخی مدارس، از تظاهرات و پیکار خیابانی توده‌های مردم حمایت نموده و فراخوانی برای اعتصاب و تعطیل مدارس انتشار داده است.سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، کانون نویسندگان ایران، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و گروه‌های مختلف بازنشستگان با صدور بیانیه، ضمن محکوم نمودن قتل جنایت‌کارانه مهسا امینی، از نبرد توده‌های مردم در کف خیابان و اعتراض‌های سراسری حمایت نموده و خواهان گسترش آن شده‌اند.کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن اندیمشک فراخوان اعتصاب داده‌اند. کارگران پیمانی نفت نیز ضمن حمایت از نبردهای خیابانی و محکوم نمودن قتل مهسا امینی، هشدار داده‌اند وارد اعتصاب خواهند شد.

 

جامعه همچنان در تب‌وتاب انقلابی و در غلیان است.  توده‌های مردمی که برای براندازی رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی به پا خاسته‌اند،همچنان در کف خیابان شعار سرنگونی می‌دهند ، اینجاوآنجا به افراد و مراکز حکومتی یورش می‌برند و به‌صراحت از انقلاب سخن می‌گویند. ارتجاع حاکم با توسل به قهر و خشونت، هرروز شمار دیگری را به قتل می‌رساند و انبوهی را دستگیر و روانه زندان می‌کند.گرچه زنان و مردان شجاع و مبارزی که برای تعیین تکلیف نهایی با رژیم مستبد و زن‌ستیز حاکم وارد خیابان شده و دست به قیام زده‌اند مرعوب این اقدامات نشده و نمی‌شوند، بااین‌همه، برای مقابله با اقدامات سرکوب گرانه رژیم باید خود را تجهیز و آماده کرد.با ارتجاع هار تا به دندان مسلح حاکم که در قیام آبان ۱۵۰۰ نفر را به قتل رساند و در خیزش‌ها و قیام‌های شهری یازده روز اخیر بیش از ۱۰۰ نفر را کشتار نموده است، نمی‌توان صرفاً با دست‌خالی مقابله کرد.در برخی شهرها و استان‌ها ازجمله کردستان، اقداماتی  برای مصادره سلاح صورت گرفته و جوانان مبارز و جسور، به قرارگاه‌های بسیج و کلانتری‌ها و مراکز نظامی یورش برده‌اند. باید خود را مسلح کنیم .نیروهای مسلحی را که برای سرکوب و کشتار قیام‌کنندگان اعزام می‌شوند باید خلع سلاح کرد . مرتجعین و جنایتکارانی که در جنایت علیه توده‌های مردم ایران دست دارند باید مجازات شوند. برای آزادی بازداشت‌شدگان نیز باید به اقدامات فوری دست زد. باید مراکز نگهداری بازداشت‌شدگان و زندان‌ها را شناسایی کرد و با تجمع گستره در مقابل این مراکز و یورش به آن‌ها، بازداشت‌شدگان و زندانیان سیاسی را از اسارت نجات داد.

 

در لحظه حاضر، بسیار مهم و حیاتی و مبرم است در شرایطی که مردم زحمتکش سراسر کشور علیه ارتجاع حاکم و برای سرنگونی آن به پا خاسته‌اند کارگران در هر شکل و با هر وسیله‌ای که می‌توانند به حمایت و پشتیبانی از خیزش‌ها و قیام‌های شهری برخیزند. بسیار مهم و حیاتی و مبرم است که کارگران پیشرو در کارخانه‌ها و مؤسسات گوناگون صنعتی و خدماتی،  که از تجربه، تشکل  و آگاهی بهتری برخوردارند ابتکار عمل را در دست‌گیرند و در شرایطی که تظاهرات و نبرد خیابانی سراسر کشور را فراگرفته است، مشترکاً به حمایت از این مبارزات برخیزند و برای برپائی اعتصاب سراسری تشکل‌هایی از نمونه کمیته هماهنگی اعتصاب ایجاد کنند و اعتصاب سیاسی سراسری را فراخوان دهند.این وظیفه بسیار مهم و حساس لحظه کنونی، بردوش کارگران آگاه  و پیشرو، فعالین و تشکل‌های کارگری موجود است که در این راه اقدام کنند و با تهیه و انتشار فراخوان اعتصاب‌های سراسری کارگری، جنبش مبارزاتی و انقلابی کنونی را چندین گام جلوتر برند. اکنون زمان آن است که کارگران در مقیاس سراسری وارد صحنه شوند تا زمینه‌های رهبری طبقه کارگر بر جنبش انقلابی فراهم گردد و این طبقه بتواند مهر خود را بر تحولات جاری و آینده حک کند.

 

زنده‌باد نبرد خیابانی توده‌های زحمتکش مردم برای سرنگونی نظم موجود

پیش به‌سوی اعتصابات سراسری کارگری

پیش به‌سوی اعتصاب سیاسی سراسری و قیام مسلحانه سراسری

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرار باد حکومت شورایی

زنده‌باد آزادی- زنده‌باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان(اقلیت)

پنجم مهرماه ۱۴۰۱

کار، نان، آزادی – حکومت شورائی

POST A COMMENT.