با خواست آزادی کارگران زندانی در ایران، در مراسم اول ماه مه شرکت کنیم!

ما فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) در هلند روز اول ماه همراه با کارگران هلند  با شعار آزادی کار گران زندانی،  در راه پیمایی و مراسم اول ماه مه در آمستردام شرکت می کنیم .

این مراسم که بدعوت اتحادیه کارگری اف-ان- ف برگزار می شود از ساعت ۱۴ در میدان موزه (میوزیوم پلین) آغاز می شود و با راه پیمایی به سوی میدان دام ادامه می یابد.

با شرکت درمراسم اول ماه مه،  اتحاد و همبستگی کارگران ایران را با کارگران سراسر جهان بنمایش می گذاریم.

زمان : چهارشنبه ۱ ماه مه ساعت ۱۴

مکان: آمستردام- میوزیوم پلین  (با ترام های ۵ و ۱۲ از ایستگاه مرکزی قطار)

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) در هلند

۱۵ آوریل ۲۰۱۹

POST A COMMENT.