بازداشت شدگان اول ماه مه فوراً باید آزاد شوند!

logoصبح امروز، یکشنبه ۱۳ اردیبهشت، تعداد زیادی از خانواده های کارگرانی که روز اول ماه  در پارک لاله تهران دستگیر شده بودند، با برپائی یک اجتماع اعتراضی در برابر “دادگاه انقلاب” تهران ، خواستار آزادی فوری عزیزان خود شدند. روز گذشته نیز، خانواده های کارگران بازداشت شده، با تجمع در برابربعضی از کلانتری ها ومراکز اطلاعاتی رژیم، خواهان کسب اطلاع و آزادی بستگان خودشده بودند. خبرهای انتشار یافته، حاکی از آن است که دستگاه قضائی رژیم، در صدد اتهام تراشی های همیشگی خود از قبیل “اقدام علیه امنیت ملی” و امثال آن ، علیه فعالان کارگری است وتا این لحظه دهها تن از فعالان کارگری و دیگر شرکت کنندگان در مراسم اول ماه مه، همچنان در بازداشت به سر می برند.

تجمع وبرگزاری مراسم، به مناسبت اول ماه مه ، نه فقط جرم نیست ، بلکه در زمره حقوق اولیه کارگران است . فعالان کارگری و سایر دستگیرشدگان ، درجریان برگزاری مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگر بازداشت شده اند. کارگران حق دارند، مراسم اول ماه مه را به طور مستقل و آزادانه برگزار نمایند. کارگران حق دارند، در روز جهانی کارگر، دست به تجمع بزنند ، اتحاد وهمبستگی خود را به نمایش بگذارند و مطالبات واهداف برابری طلبانه خود را با صدای بلند اعلام کنند!

درجمهری اسلامی، حتا ابتدائی ترین حقوق دموکراتیک کارگران نیز به رسمیت شناخته نشده و این حقوق، پیوسته نقض وپایمال شده است. رژیم جمهوری اسلامی که از اتحاد وتشکل کارگران وحشت دارد، همواره کوشیده است تا از برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه توسط خود کارگران ممانعت به عمل آورد. امسال نیز بلافاصله پس از فراخوان برگزاری مراسم مشترک اول ماه مه، که توسط “کمیته برگزاری مراسم روزجهانی کارگر”، (متشکل از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران وحومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران و چند تشکل دیگر) انتشار یافت، دستگاه های انتظامی وامنیتی رژیم ، خود را آمادۀ سرکوب وقلع و قمع این مراسم کردند. نیروهای امنیتی رژیم روزهای قبل از این مراسم، از طریق احضاروتعقیب برخی از فعالین کارگری ویا از طریق تماس های تلفنی تهدید آمیز، به قصد ایجاد رعب و هراس در میان کارگران، وازهم پاشاندن اتحاد عملی که در بین کارگران شکل گرفته بود، تمامی تلاش خود را به کار بستند تا بتوانند از برگزاری این مراسم ممانعت به عمل آورند. اما کارگران، از این تهدیدات نهراسیدند، و مطابق برنامۀ اعلام شده، روز جمعه اول ماه مه ، برابر با یازده اردیبهشت، در پارک لاله تهران دست به تجمع زدند.

نیروهای سرکوبگر که ازقبل ، در نقاط مختلف پارک وخیابان های اطراف آن مستقر شده بودند، در همان آغاز مراسم، کارگران وخانواده های آنان را وحشیانه مورد یورش قرار دادند. سرکوب گران، که از اتحاد وتجمع کارگران واز شعار”اتحاد! اتحاد! کارگراتحاد!” به خشم آمده بودند به وسیله باتوم و بامشت و لگد، به جان کارگران افتاده ، شمار زیادی از کارگران رابا زور دستگیر و با وسائل نقلیه ای که از قبل در محل آماده کرده بودند، به اماکن نامعلومی منتقل کردند.بازداشت وسیع شرکت کنندگان در مراسم اول ماه مه، بایورش بعدی به منازل ، بازرسی وبردن مدارک و لوازم شخصی و کامپیوتربرخی از دستگیرشدگان نیز ، همراه بوده است. بسیاری از بازداشت شدگان ، بلا فاصله  زیربازجوئی و تحت فشارهای جسمی  و روحی قرار گرفته اند.

سازمان فدائیان ( اقلیت ) ، یورش وحشیانه به مراسم اول ماه مه ، ضرب و شتم و دستگیری فعالان کارگری و سایر شرکت کنندگان دراین مراسم را قویاً محکوم می کند و خواستارآزادی فوری وبی قید وشرط تمامی بازداشت شدگان است.

اول ماه مه ، روزاتحاد و همبستگی کارگران است واین حق مسلم کارگران ایران است که دراین روز، بدون هرگونه ممنوعیت و یا محدودیتی مراسم اول ماه مه را ، به طورمستقل وآزادانه برگزارنمایند و اتحاد طبقاتی خویش را باسایرکارگران درسراسرجهان  به نمایش بگذارند.

زنده باد اول ماه مه

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورائی

سازمان فدائیان (اقلیت)

۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۸

کار – نان – آزادی  –  حکومت شورائی

POST A COMMENT.