بازداشت اعضای شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان و فعالان کارگری را شدیداً محکوم می‌کنیم

در آستانه اول ماه مه، رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی بازداشت و سرکوب فعالان کارگری و معلمان را تشدید کرده است. نیروهای امنیتی رژیم صبح روز شنبه ۱۰ اردیبهشت با یورش به منازل تعدادی از اعضای شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، آن‌ها را بازداشت کردند. طبق گزارش‌هایی که تا ظهر امروز انتشاریافته، خبر بازداشت محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، علی‌اکبر باغانی و رسول بداقی تائید شده است.

“شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران” روز ۴ اردیبهشت، فراخوان  تجمع معلمان شاغل و بازنشسته را دریازده اردیبهشت(اول ماه مه) انتشار داده بود. این اقدام وحشیانه و سرکوبگرانه جمهوری اسلامی نشان‌دهنده هراس مرگبار رژیم از برگزاری مراسم اول ماه مه در ایران است.

چند روز پیش نیز تعدادی از فعالان کارگری در کردستان ، نیشتمان رحمتی، سعید محمدی، عمر سلیمانی، فاتح مجیدی، افشین رشیدی و فؤاد فاروقی، پروین عبدالله پناه، حسن عزتی بازداشت شدند. همچنین دستگاه امنیتی رژیم در روزهای اخیر در تهران و برخی شهرهای دیگر تعدادی از فعالان کارگری را احضار و تهدید کرده است.

سازمان فدائیان(اقلیت) بازداشت و تهدید کارگران و معلمان را شدیداً محکوم می‌کند . بازداشت‌شدگان باید فوری و بی‌قیدوشرط آزاد شوند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرار باد حکومت شورایی

نابود باد نظام سرمایه‌داری

زنده‌باد آزادی- زنده‌باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

۱۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱

کار، نان، آزادی – حکومت شورایی

 

POST A COMMENT.