باران: مسئله ملی، ضرورت یا مذهب

پس از انتشار مقاله “بررسی مسئله ملی در پرتو تحولات جهانی” نوشته رفیق توکل و واکنش هائی که نسبت به این مقاله صورت گرفت، بار دیگر و این بار به شکل همه جانبه تری بحث و بررسی بر سر مسئله ملی در دستور کار حداقل بخش گسترده ای از نیروهای چپ و رادیکال قرار گرفت.
متن کامل در فرمت پی دی اف…

POST A COMMENT.