ا. پويش:چه کسانی از گسترش اتحاديه اروپا سود می برند؟

با پيوستن ۱۰ کشور عضو جديد به اتحاديۀ اروپا در تاريخ اول ماه مای ۲۰۰۴، تعداد اعضای اين اتحاديه به 25 کشور رسيده است. کشورهای بلغارستان و رومانی نيز در سال 2007 به عضويت اتحاديۀ اروپا درخواهند آمد. به اين ترتيب …….

متن کامل در فرمت پی دی اف…

POST A COMMENT.