اکسیون و راهپیمایی اعتراضی علیه حمله نظامی ترکیه به شمال سوریه در ونکوور.

در راستای فراخوان خانه کرد در ونکوور، روز یکشنبه ۲۰ اکتبر اکسیونی اعتراضی علیه حمله نظامی دولت فاشیست ترکیه به مناطق کردنشین سوریه و نیز در حمایت از روژاوا در مرکز شهر ونکوور برگزار شد. کارزار دفاع از مبارزات مردم ایران در ونکوور ضمن شرکت در این اکسیون، یک سخنران برای این روز معرفی نمود. در این حرکت اعتراضی چند سخنران از ملیت‌های مختلف شرکت داشتند. آن‌ها ضمن حمایت از حق انسانی کردهای سوریه و منطقه، مخالفت و اعتراض شدید خود را نسبت به حمله نظامی ترکیه به روژاوا و شمال سوریه ابراز داشتند. در این اکسیون اعتراضی، که در انتها به راهپیمایی در چند خیابان مرکز شهر ادامه یافت، شرکت‌کنندگان، شعارهایی علیه دولت ترکیه، انزجار خود را نسبت به تبانی و همکاری آمریکا در زمینه‌سازی کشتار و بمباران مناطق کردنشین شمال سوریه توسط اردوغان فاشیست و شعارهای ضد ناتو ابراز می‌داشتند. فعالین سازمان در شهر ونکوور ضمن حمل پوستر، پرچم سازمان و پخش وسیع اطلاعیه کمیته خارج، فعالانه در این اکسیون و راهپیمایی شرکت داشتند.

زنده‌باد آزادی- زنده‌باد سوسیالیسم

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) ونکوور-کانادا

۲۱ اکتبر ۲۰۱۹

POST A COMMENT.