اکسیون در کپنهاگ: یاد کارگران جانباخته معدن مس خاتون آباد، جاودانه است

در راستای دفاع از مبارزات کارگران ایران و به مناسبت یادبود و سالگرد کشتار کارگران جان باخته‌ معدن مس خاتون آباد از توابع شهر بابک، روز شنبه ۲۵ ژانویه ۲۰۱۴ مراسم و آکسیون‌هایی در تعدادی از شهرهای اروپا برگزار می گردد.

 به همین منظور ما نیز در راستای تقویت، دفاع و پشتیبانی از مبارزات کارگران ایران و یادمان کشتار کارگران خاتون آباد که هر ساله در ۴ بهمن از سوی فعالین کارگری گرامی داشته می‌شود، در شهر کپنهاگ دانمارک همراه و همگام با دیگرمبارزان و معترضان در سایر کشورهای اروپا، گرد هم می آییم. ما یک صدا و مقاوم، ضمن دفاع و پشتیبانی از مبارزات طبقه کارگر ایران، یک بار دیگر اعتراض و انزجار خود از اعمال ضد کارگری و جنایت بار رژیم جمهوری اسلامی را به جهانیان اعلام می نماییم.

ما تمامی مردم آزادیخواه، فعالین و دوستداران و پشتیبانان جنبش کارگری را به شرکت فعال و متحدانه در این آکسیون فرا می خوانیم.

یاد کارگران جانباخته معدن مس خاتون آباد را گرامی داشته و بر مبارزاتشان ارج می نهیم.

مکان:

Indreby

Gammeltorv

۱۴۵۷ København K

زمان:

 شنبه ۲۵ ژانویه  ۲۰۱۴ از ساعت ۱۳ تا ۱۵ بعد از ظهر

پیروز باد مبارزات انقلابی طبقه کارگر

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد سوسیالیسم

۱۴ ژانویه ۲۰۱۴ برابر با  ۲۴ دیماه  ۱۳۹۲

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – دانمارک

حزب کمونیست ایران – کمیته دانمارک
کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران- راه کارگر (دانمارک)
میزکتاب کپنهاک

POST A COMMENT.