اکسیون‌های اعتراضی کارزار سراسری ۳۰ مه ۲۰۱۵

فراخوان: برای آزادی فعالان کارگری و تمامی زندانیان سیاسی

رژیم سرمایه‌دارى جمهوری اسلامی ایران همزمان با تهاجم به معیشت کارگران و گسترش فقر و بی‌حقوقی برای خانواده‌های کارگری و کل جامعه، موج دستگیری فعالان کارگری را طی ماه‌ها و هفته‌های گذشته و به ویژه  در روزهای منتهی به اول ماه مه، شدت بخشیده است.

از این‌رو، هیئت هماهنگی شورای نمایندگان احزاب، سازمان‌ها و نهادهای چپ و کمونیست، برگزاری کارزاری سراسری را در شنبه، روز ۳۰ مه ۲۰۱۵، فراخوان داده است.

ما نیز در پاسخ به این فراخوان، یک اکسیون اعتراضی در شهر فرانکفورت برگزار می‌کنیم.

نیروهای انقلابی، چپ و کمونیست، آزادی‌خواهان

با شرکت در این اکسیون، همراه با آگاهی افکار عمومی نسبت به سرکوب‌های بی‌رویه رژیم، به آزادی بی‌قید و شرط  و فوری همه فعالان کارگری دربند و کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران یاری رسانیم.

 زمان: شنبه ۳۰ مه ۲۰۱۵، ساعت ۱۵ تا ۱۷

مکان: Hauptwache, Frankfurt am Main

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

برگزارکنندگان:

سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) – فرانکفورت

فعالین سازمان فداییان (اقلیت) – فرانکفورت

حزب کمونیست ایران – فرانکفورت

 برگزاری اکسیون اعتراضی در هلند جهت آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی

در پاسخ به فراخوان هیات هماهنگی شورای نمایندگان احزاب و سازمان ها و نهادهای چپ و کمونیست مبنی بر کارزار سراسری در روز ۳۰ ماه مه ۲۰۱۵ جهت آزادی دستگیرشدگان مراسم روز جهانی کارگر (اول ماه مه) و هم‌چنین آزادی همه فعالان کارگری و کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی، فعالین سازمان فداییان (اقلیت) به همراه برخی از نیروهای سیاسی دیگر، در شهرهای لایدن و آمستردام در هلند، اکسیون‌های اعتراضی برگزار می‌کند.

نیروهای انقلابی، چپ و کمونیست و مدافعین آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی!

با شرکت خود در این تجمعات به کارزار سراسری آزادی همه فعالین کارگری و زندانیان سیاسی و عقیدتی یاری رسانیم.

تجمع در شهر لایدن: 

زمان: شنبه ۳۰ ماه مه ۲۰۱۵،  از ساعت ۱۳ تا ۱۶

مکان: Lange  Mare     cetrum Leiden

تجمع در شهر آمستردام:

زمان: ۳۱ ماه مه ۲۰۱۵، از ساعت ۱۳ تا ۱۶

مکان: Berusplein

کارگر زندانی آزاد باید گردد – زندانی سیاسی آزاد باید گردد

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – هلند

تجمع اعتراضی در مونترآل

در پاسخ به فراخوان هیئت هماهنگی شورای نمایندگان احزاب، سازمان‌ها و نهادهای چپ و کمونیست مبنی بر کارزار سراسری در روز سی‌ام ماه مه ۲۰۱۵ جهت آزادی دستگیرشدگان اول ماه مه و همچنین آزادی همه فعالان کارگری و کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی، تجمع اعتراضی در شهر مونترآل برگزار می‌شود.

نیروهای چپ و کمونیست، مردم آزادیخواه و مدافعین آزادی زندانیان سیاسی وعقیدتی!

با شرکت متحدانه خود در این تجمع، کارزار سراسری جهت آزادی همه فعالان کارگری و کلیه زندانیان سیاسی را یاری نماییم.

زمان: شنبه ۳۰ ماه مه ساعت ۴

مکان:  Phillips Squareروبروی فروشگاه La Baie

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور – مونترآل

فعالین سازمان فداییان (اقلیت) – مونترآل

آکسیون مشترک برای برپایی تجمع اعتراضی دردفاع از کارگران زندانی وزندانیان سیاسی دربرابردفتر روزنامه یوتبری پستن – گوتنبرگ

ایرانیان آزادیخواه

رژیم اسلامی ایران در پی بازداشت ها و به زندان کشاندن فعالین کارگری و فعالان سیاسی موج جدیدی از خشونت و ارعاب را برای جلوگیری از پیشرفت مبارزه کارگران و مبارزات ازادیخواهانه مردم ایران براه انداخته است . کارگران و فعالان کارگری زندانی که در روزها و هفته های اخیر بازداشت شده اند آقایان محمود صالحی، فعال کارگری شناخته شده و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، و پدرام نصرالهی، عضو کمیته هماهنگی در شهرستان سنندج، می باشند که کماکان در وضعیت نامشخص در زندان سنندج محبوس هستند. همچنین شاپور احسانی راد و جمیل محمدی از فعالین کارگری شناخته شده ایران و عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، ابراهیم مددی و داود رضوی، از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، پس از ۲۲ روز حبس و بلاتکلیفی با قرار کفالت ۱۰۰ میلیون تومانی در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ و عثمان اسماعیلی نیز با وثیقه ۵۰ میلیونی از زندان آزاد شدند، اما محمود صالحی به گزارش همسرش همچنان در زندان سنندج هستند ویک ماه دیگر نیز زندان ایشان تمدید شده است

جدا از فعالانی که در استانه اول ماه مه و طی هفته های اخیر دستگیر شده اند . ما شاهد این می باشیم که دهها فعال کارگری و سیاسی دیگر نظیر:  شاهرخ زمانی، بهنام ابراهیم زاده، محمد جراحی، یوسف آب خرابات،  رسول بداقی، غالب حسینی، واحد سیده و دهها کارگر و فعال سیاسی دیگر همچنان در حال سپری کردن  دوره محکومیت های سنگین خود در زندان های جمهوری اسلامی هستند.

در این راستا هیئت هماهنگی شورای نمانیدگان احزاب، سازمانها ونهادهای چپ و کمونیست فراخوانی برای کارزارسراسری درروزسی ام ماه مه ۲۰۱۵ جهت آزادی همه فعالان کارگری و کلیه زندانیان سیاسی وعقیدتی را داده است.

به همین مناسبت ما نیز به نوبه خود از این فراخوان دفاع نموده ودر پشتیبانی از آن آکسیون اعتراضی خود را دربرابردفتربزرگترین روزنامه صبح شهرگوتنبرگ درروزشنبه ۳۰ مه ساعت۱۳تا۱۵ بعد ازظهرهمزمان با دیگر کشورها فراهم می آوریم . تا به همراه شما ، صدای اعتراض خود را به گوش مطبوعات و مردم انسان دوست جامعه میزبان برسانیم .

ما امضاء کنندگان این اطلاعیه مشترک – گوتنبرگ ، تمامی ایرانیان آزادیخواه  و انساندوست را دعوت می کنیم تا به این حرکت انسانی همراه گردند .

ما خواهان لغو هرگونه اتهام علیه دستگیر شدگان و آزادی بی قید و شرط فعالین کارگری و دیگر فعالان عقیدتی و سیاسی زندانی می باشیم

امضاء ها :

حزب کمونیست ایران – واحد گوتنبرگ

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست – واحد گوتنبرگ

سازمان کارگران انقلابی ایران( راه کارگر( – واحد گوتنبرگ

کانون همبستگی با کارگران ایران- گوتنبرگ

شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۴ برابر با ۲۳ می ۲۰۱۵

دانمارک: جلسه بحث وگفت و شنود

رژیم جمهوری اسلامی همانند همیشه با تهاجمات روزمره به معیشت کارگران به تشدید و گسترش فقر، بی حقوقی و بیکاری در کلیت جامعه دامن زده ودر پیرو این سیاست های سرکوب گرانه، دستگیری ها و ضرب و شتم فعالان کارگری در طی ماه های گذشته و در پی آن بویژه در روزهای قبل و بعد از مراسم اول ماه مه در ایران و دستگیری گسترده فعالان کارگری، رژیم جمهوری اسلامی مجددأ این موج فشار بر کارگران را  شدت بیشتری داده است.

در این راستا هیئت هماهنگی شورای نمایندگان احزاب، سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست فراخوانی برای کارزارسراسری در روز سی ام ماه مه ۲۰۱۵ جهت آزادی دستگیرشدگان اول ماه مه وهمچنین آزادی همه فعالان کارگری و کلیه زندانیان سیاسی وعقیدتی را داده است.

به همین مناسبت ما نیز به نوبه خود از این فراخوان دفاع نموده و در پشتیبانی از آن مراسم بحث و گفت و شنودی را در روز شنبه سی ام ماه مه ۲۰۱۵  برگزار می‌کنیم.

ما از کلیه نیروهای چپ و کمونیست، مردم آزادیخواه و مدافع آزادی زندانیان سیاسی در دانمارک دعوت می کنیم که در این مراسم شرکت نموده و بهمراه هم از این کارزار سراسری جهت آزادی همه فعالان کارگری و کلیه زندانیان سیاسی پشتیبانی نمائیم.

زمان:

۳۰  ماه مه   ۲۰۱۵ از ساعت ۱۵ تا ۱۸بعد از ظهر

مکان:        

Solidaritetsbutikken

Griffenfeldsgade 41

۲۲۰۰ København N

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

حزب کمونیست ایران – کمیته دانمارک

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) دانمارک

کمیته بین المللی برای حمایت از زندانیان سیاسی ایران

متینگ اعتراضی جهت آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی در ایران

در حالی که کارگران در چهار گوشه جهان خود را جهت برپائی مراسم های اول ماه می- روز هبستگی مبارزاتی کارگران – آماده میکردند، فعالین کارگری در ایران مورد یورش دستگاههای سرکوب رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی قرار گرفتند.

اعتصاب سرتاسری معلمان، ادامه اعتصاب کارگران نورد لوله صفا از بیست آپریل، ادامه اعتصاب کارگران قطار شهری اهواز و….در روزهای منتهی به اول ماه می و اطلاعیه های مشترک تشکل های مستقل کارگری نشان از این داشت  که مزد و حقوق بگیران در تدارک حضور قدرتمند خویش در اول ماه می در شهرهای مختلف  ایران میباشند.

و درست در این شرایط است که درروزهای قبل از اول ماه می فعالین و رهبران عملی شناخته شده جنبش کارگری ایران از جمله محمود صالحی از چهره های شناخته شده سندیکای خبازان سقز، عثمان اسماعیلی سخنگوی کمیته دفاع از کارگران زندانی در مهاباد، ابراهیم مددی و داود رضوی رئیس و عضو هیئت مدیره سندیکای واحد دستگیر میشوند. علاوه بر اینها دهها فعال کارگری و سیاسی دیگرهمچنان در حال سپری کردن دوره محکومیت های سنگین خود هستند.

نباید گذاشت که رژیم جمهوری اسلامی به موازات سازش با غرب دامنه سرکوب خویش را گسترش دهد. باید همه امکانات را جهت تحت فشار گذاردن این رژیم ضد انسانی به کار گرفت.

ما همگام با فراخوان کارزار سراسری نیروهای چپ و کمونیست در دفاع از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی، همه نیروهای مترقی و آزادیخواه را به متینگ اعتراضی علیه رژیم جمهوری اسلامی ایران دعوت میکنیم!

مکان و زمان:

Samstag, den 30.05.2015, von 12:00 bis 14:00 Uhr.

Ort:Ida-Ehre-Platz, gegenüber Karstadt Mönckebergstr.

 کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی!

برگزارکنندگان:

شورای همآهنگی ایرانیان هامبورگ

انجمن افق زنان

 زندانهای سیاسی برچیده باید گردد / کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

در فقدان آزادیهای بی قیدو شرط سیاسی زندانها پر میشود از کسانیکه بعناوین مختلف قدرت حاکم را زیر سوال برده باشند. کشور ایران اکنون چنین جهنمی برای میلیونها مردم کارگر و زحمتکش و آزادیخواه است. خشونتی سازمان یافته و قانونی شده که میلیونها انسان را به زندگی سه برابر زیر خط فقر مجبور میکند و هرگونه تلاش آنها برای متشکل شدن و دفاع از خود وکودکانشان را با شکنجه وزندان پاسخ میگوید. به زنان همچون اسرای جنگی نگاه میکند و رفت و آمدشان را تحت کنترل نظامی قرار داده است. به نحوی که ایران به جهنم زنان و خانواده های کارگری تبدیل شده  است. کارگران نه تنها حق اعتراض و تشکل ندارند بلکه حتی حق برگزاری مراسم اول ماه مه را هم ندارند. امسال قبل از اول مه رژیم در هراس از دست دادن کنترل بر اعتراضات کارگری ابتدا فعالین کارگری را دستگیر وسپس مراسم حکومتی اش را با سخیف ترین شعارهای نژادپرستانه سازمان داد. کسانی که حداقل حقوق کارگری را در حد فلاکت رسانده اند باید هم از میلیونها خانوارکارگری بترسند تا مبادا چون سیل به خیابان جاری شوند و پایه های حکومت و آقازاده های پورشه سوارشان را جاروب کنند. بخاطر همین ترس است که سالهاست فعالین کارگری در زندان بسر میبرند یا زیر شمشیر وثیقه زندگی میکنند. محمود صالحی، عثمان اسماعیلی، داوود رضوی و ابراهیم مددی که قبل از برگزاری مراسم اول ماه مه امسال دستگیر شدند. بخشی ازفعالین کارگری از جمله شاهرخ زمانی، محمد جراحی، بهنام ابراهیم زاده، رسول بداقی، جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی به حبس های سنگین محکوم شده اند. در ادامه این اقدامات سرکوبگرانه هفته گذشته شاپور احسانی راد، نماینده اخراجی کارگران پروفیل ساوه به اتهام همراهی با کارگران لوله و نورد صفا که بیش از یک ماه است در اعتصاب به سر می برند، بازداشت شد. آخرین خبرها حکم بازداشت محمود صالحی بمدت یک ماه دیگر تمدید شده است  .

به حمایت از فراخوان نیروهای چپ وکمونیست در جهت اقدامات اعتراضی و دفاعی از کارگران زندانی و زندانیان سیاسیروز شنبه ۳۰ ماه مه در میدان مدبوریارپلاتسن ساعت ۱۳ تا ۱۵ در تظاهراتی ایستاده شرکت میکنیم. شورای استکهلم از سازمانها ونیروهای مستقل وهمه آزادیخواهان دعوت میکند تا برای آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی در این اکسیون شرکت کنند.

سرنگون باد جمهوری سرمایه داری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم

۲۷۰۵۲۰۱۵ shora.se

Tel. 072 ۸۳۷ ۹۴ ۵۱

  فراخوان اعتراضی علیه رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی ایران

هم‌میهنان آزادیخواه!

در راستای فراخوان سراسری نشست سراسری احزاب، سازمان‌ها و نهادهای چپ و کمونیست، در روز شنبه سی‌ام ماه مه در شهر مونترآل اکسیون اعتراضی علیه موج دستگیری‌ها و زندانی کردن فعالان کارگری و آزادی بی قید و شرط عموم زندانیان سیاسی – عقیدتی برپا خواهد شد.

باشد با حضوری گسترده صدای اعتراض‌مان را متحد و یکپارچه به گوش جهانیان برسانیم.

زمان: شنبه سی‌ام ماه مه ساعت ۳ تا ۵ عصر

مکان: فیلیپ اسکوئر تقاطع خیابان سن کاترین و یونیون

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوی اسلامی!

زنده باید آزادی – زنده باد سوسیالیسم

اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان مونترآل

کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت در ایران – مونترآل

POST A COMMENT.