اپورتونیسم راست اینبار در مسایل تشکیلاتی

فهرست

– مقدمه

– قسمت اول: اساسنامه پیشنهادی رفقای کمیته مرکزی: اپورتونیسم در مسایل تشکیلاتی! – فرید

– قسمت دوم: اپورتونیسم راست اینبار در مسایل تشکیلاتی – توکل

– قسمت سوم: علیه اکونومیسم – امین

– قسمت چهارم: اپورتونیسم چهره خود را عریان‌تر می‌کند – توکل

مقدمه: مجموعه‌ای که تحت عنوان “اپورتونیسم راست اینبار در مسایل تشکیلاتی” انتشار می‌یابد در زمره مباحثی است که از مدتی پیش در سازمان حول مسایل تشکیلاتی صورت گرفته و ماهیت اختلافات بین دو گرایش اپورتونیستی و انقلابی را در مسایل تشکیلاتی نشان می‌دهد…

 

از انتشارات سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران – خرداد ماه ۱۳۶۵

 

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.