اول ماه می روز جهانی کارگر گرامی باد- هسته مقاومت رفیق بهروز دهقانی- تبریز

رفقای کارگر

در این روز کارگران سراسر جهان با تمام قوای خود به پا می‌خیزند و با تظاهرات خیابانی و راهپیمایی میلیونی و با جشن و شادی یاد و خاطره‌ی کارگران جان‌باخته شیکاگو را گرامی می‌دارند و صدای ناقوس مرگ نظام سرمایه‌داری را به گوش جهانیان می‌رسانند.

 کارگران و زحمتکشان

رژیم جمهوری اسلامی، ما کارگران را از حق ایجاد تشکل‌های مستقل، آزادی بیان، حق اعتصاب محروم نگه‌داشته و قانون کار را به نفع خود و سرمایه‌داران اعمال می‌کند.

ما میگوییم تا نظام سرمایه‌داری وجود دارد حبس، شکنجه، اعدام، فقر و فلاکت، گرانی بیکاری، قراردادهای موقت و سفید، بیکارسازی کارگران و بازخرید اجباری پابرجاست.

 کارگران مبارز

رژیم اختناق و سرکوب، هرگز نتوانسته و نمی‌تواند کار گران را از مبارزه برای تحقق مطالبات و اهداف خود بازدارد.

ما جمعی از کارگران هوادار سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن گرامی داشت اول ماه مه از خواسته‌های به‌حق و قانونی کارگران کاشی تبریز کف، ماشین‌آلات تراکتورسازی، پتروشیمی تبریز، کارکنان مخابرات روستایی، خودروسازان و فولاد آذربایجان حمایت بی‌دریغ را خود را اعلام می‌داریم.

 برافراشته باد پرچم اتحاد بین‌المللی کارگران سراسر جهان

زنده باد آزادی زنده باد سوسیالیسم

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

برقرار باد حکومت شورائی

 هسته مقاومت رفیق بهروز دهقانی

تبریز ۱۱ / ۲ / ۹۴

متن کامل نشریه کار شماره ۶۹۳ در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.