اول ماه مه

ملتی گرسنه

دریاها خشک

مزارع بی گندم

پشت درهای کارخانه

صف‌های طویل بیکاران

برگ‌های سفید امضاء

بی هویت

بی شناسنامه

درد گرسنگی

هر روزشان چون روز پیش

زنده بودن را حس نمی‌کنند

با دستان بی نان به خانه می‌روند

با دروغی تازه بر همسران

تازه یاد گرفته‌اند واژه‌های خوب را

در تیراژ بلند

در کف خیابان‌ها

تضاد طبقاتی

ارزش افزوده

استثمار ……..

اعتراض

اعتصاب

خیزش ……

باطوم

سلول

چشم بند

شلاق

زندان

اعدام

تفاوت خوردن نان از کجاست تا کجا

گاهی نان در کارخانه‌ها

زیر نعلین سرمایه داران

گاهی در خیابانها زیر باطوم چکمه پوشان

گاهی در نا کجا آبادهای نظامی

با فریادهای زنده باد مرگ

می‌میرند

برای گرامیداشت اول ماه می

 

سیاهکوه

POST A COMMENT.