اول ماه مه روز اعتراض و مبارزه و کیفرخواست کارگران جهان علیه نظام سرمایه‌داری گرامی باد

کارگران مبارز

اول ماه مه امسال در شرایطی فرامی‌رسد که تورم و گرانی و فلاکت اقتصادی، معیشت کارگران و تمام اقشار فرودست جامعه را به قهقرا برده است. دستمزدهای کارگری امسال نیز زیرخط فقر تعیین شد به‌نحوی‌که تنها می‌‌تواند پاسخگوی یک هفته نیازهای زندگی یک خانوار کارگری باشد. وضعیت آزادی‌های سیاسی و فردی نیز مدام بد‌تر شده است. احضار و بازداشت و زندان و سرکوب فعالان کارگری و سندیکایی و فعالان دیگر جنبش‌های اجتماعی، حتی یک‌لحظه متوقف نشده است. امسال اول ماه مه را در حالی گرامی می‌داریم که پیشتازان جنبش کارگری و حامیان طبقه کارگر به خاطر بزرگداشت روز جهانی کارگر، به خاطر مبارزه حول شعار “نان کار آزادی- اداره شورایی” و به خاطر مبارزه برای نابودی استثمار فقرو بیکاری به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم‌شده‌اند که یا در زندان بسر می‌برند و یا هرلحظه ممکن است احضار و زندانی شوند.

افزون براین، امسال اول ماه مه روز جهانی کارگر در حالی فرامی‌رسد که بیماری کرونا دست‌پخت نظام گندیده و ضد انسانی سرمایه‌داری، میلیون‌ها کارگر و توده‌های زحمت‌کش و تهی‌دست جامعه را در معرض خطر مرگ قرار داده است. میلیون‌ها کارگر کار خود را ازدست‌داده و بیکار شده‌اند. میلیون‌ها کارگر دیگر براثر سهل‌انگاری و بی‌توجهی طبقه حاکم به جان وزندگی طبقه کارگر، بدون امکانات و لوازم بهداشتی و در شرایطی که هرلحظه ممکن است به بیماری کرونا مبتلا شوند، به حال خود رهاشده‌اند.

کارگران مبارز

بی‌تردید کارگران و زحمتکشان کشورمان علی‌رغم مشکلات و محدودیت‌های گوناگون، امسال نیز به استقبال اول ماه مه خواهند رفت و خواست‌های صنفی و سیاسی اخص خود را به طبقه سرمایه‌دار حاکم یاد‌آوری خواهند کرد. کارگران ایران در اول ماه مه، روز جهانی کارگر، روز همبستگی طبقاتی با سایر کارگران جهان در مبارزه علیه استثمار و بهره‌کشی انسان از انسان، هر خانه و کارگاه را به سنگری علیه سرمایه‌داران تبدیل خواهند کرد و این روز بزرگ را گرامی خواهند داشت.

کارگران و رفقای مبارز

امروز شعله‌های مبارزه کارگری از هر سو زبانه می‌کشد. کارگران با مبارزات مداوم و پیگیر خود دیکتاتوری عریان جنایتکاران حاکم را به مصاف طلبیده‌اند. روز و هفته‌ای نمی‌گذرد که خبری از اعتصاب، تجمع و تظاهرات کارگران منتشر نشود. در جریان این مبارزات، اتحاد و همبستگی کارگری، بیداری و آگاهی در صفوف کارگران در مقیاس وسیعی رشد کرده است.  کارگران با مبارزات خود عملاً رودرروی دولت قرارگرفته‌اند. اعتصابات و مبارزات رشد یابنده کارگران طی دو سال اخیر از یک‌سو، تشدید بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به‌ویژه پس از فروکش بحران کرونا از سوی دیگر، گسترش اعتراضات و قیام‌ها و اعتصابات کارگری را در چشم‌انداز قرار داده است. گسترش اعتصابات اقتصادی و سیاسی کارگران، زمینه‌ساز اعتصاب عمومی سیاسی است.  با برپایی اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه توده‌ای است که باید ضربه نهایی را بر رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی وارد ساخت و تمام نظم موجود را به زیر کشید.

ما فعالین و هواداران سازمان فدائیان (اقلیت) داخل کشور، در اول ماه مه همپای کارگران، در برابر طبقه سرمایه‌دار حاکم صف‌آرایی و از خواست‌ها و شعارهای طبقه کارگر دفاع می‌کنیم. ما از خواست کارگران برای افزایش دستمزد به بالا خط فقر دفاع و حمایت می‌کنیم. ما فعالین و هواداران سازمان فدائیان(اقلیت) داخل کشور، از تمام خواست‌های سیاسی‌کار گران ازجمله حق ایجاد تشکل مستقل، لغو تمام احکام صادره علیه فعالان کارگری و سندیکایی، منع تعقیب و پیگرد قضایی و امنیتی و پرونده‌سازی، آزادی کارگران زندانی و تمام زندانیان سیاسی و سرانجام به رسمیت شناخته شدن اول ماه مه به‌عنوان یک روز تعطیل در تقویم رسمی کشور، پیگیرانه دفاع و حمایت می‌کنیم.

زنده‌باد اول ماه مه روز همبستگی بین‌المللی کارگران

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زنده‌باد آزادی- زنده‌باد سوسیالیسم

کار نان آزادی   –  حکومت  شورایی

فعالین و هواداران سازمان فدائیان (اقلیت) داخل کشور

اردیبهشت ۱۳۹۹

 

 

POST A COMMENT.