افتخار بر مردمی که به حمایت از مبارزه مردم خوزستان برخاسته‌اند

کارگران و زحمتکشان! مردم ستمدیده ایران!

درحالی‌که ده روز از ایستادگی و مبارزه قهرمانانه مردم خوزستان می‌گذرد، این مبارزه به‌رغم لشکرکشی نظامی رژیم ارتجاعی و سرکوبگر جمهوری اسلامی به شهرهای خوزستان، به گلوله بستن اعتراضات مردم که تاکنون  به قتل لااقل ۸ تن از مبارزان، تعدادی زخمی ، بازداشت‌های گسترده و حکومت‌نظامی اعلام‌نشده در برخی شهرها انجامیده است،  همچنان ادامه دارد.

 این مبارزه برحق مردم خوزستان از حمایت وسیع توده‌های مردم سراسر ایران برخوردار شده است. تظاهرات مردم در لرستان و الیگودرز که به مرگ یک جوان و تعدادی زخمی انجامید، سردادن شعار علیه جمهوری اسلامی در متروی تهران، تظاهرات یزدان شهر اصفهان و اکنون بجنورد و تبریز، صدور بیانیه‌های کارگران، معلمان، نویسندگان، دانشجویان  و هنرمندان در حمایت از مبارزات و مطالبات مردم خوزستان و محکوم کردن اقدامات سرکوبگرانه رژیم، جلوه‌های روشنی از همبستگی عمومی توده‌های زحمتکش و ستمدیده مردم ایران علیه رژیمی است که در طول ۴۲ سال حاکمیت خود،جز سرکوب و اختناق، کشتار،زندان، فقر، بیکاری، گرانی و گرسنگی ارمغانی در ایران نداشته است.

ایران سراسر مبارزه است. کارگران نفت، گاز و پتروشیمی با روی‌آوری به اعتصاب به پا خاسته‌اند. کارگران مبارز و خستگی‌ناپذیر نیشکر هفت‌تپه، اعتصاب و راهپیمایی را سازمان داده‌اند. همه‌روزه در مناطق مختلف ایران اعتصابات و راهپیمایی کارگران برپاست،  بازنشستگان، گروه‌هایی از پرستاران و معلمان پیوسته تجمعات اعتراضی برپا می‌کنند.

جمهوری اسلامی پس از ۴۲ سال ستمگری و ویرانگری، زیر ضربات پی‌درپی این مبارزات در آستانه سرنگونی قرارگرفته است.

مردم مبارز و ستمدیده ایران !  مبارزات خود را علیه جمهوری اسلامی تشدید کنید! در سراسر ایران به تظاهرات روی‌آورید و ضربات پی‌درپی بر پیکر پوسیده رژیم وارد آورید.

کارگران سراسر ایران! پیروزی مردم ایران درنبرد علیه رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران، در دستان توانای شماست. اعتصابات خود را وسعت دهید. به اعتصابات سیاسی روی‌آورید و در تدارک برپائی اعتصاب سرتاسری سیاسی به‌عنوان پیش‌شرط قیام مسلحانه برای سرنگونی رژیم برآیید!

پیروز باد مبارزات مردم زحمتکش و ستمدیده ایران علیه جمهوری اسلامی

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

نابود باد نظام سرمایه‌داری

زنده‌باد آزادی- زنده‌باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

۲ مرداد ۱۴۰۰

کار، نان، آزادی – حکومت شورایی

POST A COMMENT.