اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست جمهوری اسلامی رفتنی است؛ قتل و اعدام کمکی به رژیم نخواهد کرد

اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

جمهوری اسلامی رفتنی است؛ قتل و اعدام کمکی به رژیم نخواهد کرد

صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی را صبح امروز کشتند. رژیم جنایتکار اسلامی طی ۱۹ روز گذشته ۹۳ نفر را اعدام کرده است. سران حکومت می‌دانند که اعتراضات مردم برای پایان دادن به عمر رژیم پر قدرت‌تر باز می‌گردد و بدانند که با آدمکشی قادر نیستند حرکت انقلابی مردم ایران را متوقف کنند. مردم ایران که اراده کرده‌اند جمهوری اسلامی را سرنگون کنند از این رژیم شکنجه و مرگ نمی‌ترسند. هر اعدام با موج بیسابقه ای از اعتراض مردم ایران در داخل و خارج کشور روبرو می‌شود و نفرت از رژیم را گسترش می‌دهد. جمهوری اسلامی رفتنی است و تمام آنها که در جنایت علیه مردم دست داشته‌اند محاکمه و مجازات خواهند شد.

آدمکشان و شکنجه گران به اشتباه می‌پندارند که پس از جمهوری اسلامی، نظام سلطنتی باز می‌گردد و به این آدمکشان نیاز دارد و از محاکمه و مجازات معاف خواهند شد. الگوی خدمت ساواک به نظام اسلامی تکرار نخواهد شد. وعده کشتار مخالفان سلطنت توسط یاسمن پهلوی تنها یک آرزوی خام جنایتکارانه است. مردم پیروز مجازات مرگ را لغو خواهند کرد. زندانی سیاسی نخواهند داشت. این را جنبش دادخواهی، جنبش کارگری، جنبش زنان، دانشجویی، معلمان و بازنشستگان که بارها مخالفت خود را با مجازات اعدام اعلام کرده‌اند، تضمین می‌کنند.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست ضمن انزجار شدید از قتل‌های حکومتی و اعلام همدردی و تسلیت به خانواده‌های صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی، و دیگر خانواده‌های داغدار بر این امر تاکید دارد که با بودن جمهوری اسلامی، قتل و اعدام و کشتار نیز ادامه خواهد یافت. تنها راه برچیدن اعدام، سرنگونی انقلابی این رژیم است.

 

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم!

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
امضاها: اتحاد فدائیان کمونیست، اتحاد سوسیالیستی کارگری، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری- حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان(اقلیت) و هسته اقلیت.

POST A COMMENT.