اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در محکومیت سیاست سرکوب و پاکسازی مذهبی علیه شهروندان بهایی

اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

در محکومیت سیاست سرکوب و پاکسازی مذهبی علیه شهروندان بهایی

جنایت در جمهوری اسلامی پایانی ندارد. در چند روز گذشته موج جدیدی از بازداشت‌ها و اذیت و آزار شهروندان بهایی و نفرت پراکنی علیه آنان توسط دولت جنایتکار اسلامی آغازشده است. متعاقب این رفتار غیرانسانی و ضد بشری، اوباشان اسلامی با لشکرکشی به روستای “روشنکو” در مازندران منازل بهاییان را تخریب و مردم را آواره و زمین‌هایشان را مصادره کرده‌اند، عملی غیرانسانی و جنایت‌کارانه مشابه آنچه که در سال ۹۹ با تخریب و مصادره منازل و املاک ۵۴ خانوار از بهاییان در روستای “ایول” از توابع شهرستان ساری انجام دادند.

اولین بار نیست که دولت جمهوری اسلامی علیه شهروندان بهایی دست به جنایت و پاک‌سازی مذهبی می‌زند. این دو حمله ددمنشانه، مشابه ده‌ها واقعه از این قبیل از آغاز حکومت جمهوری اسلامی در ایران است. نفرت پراکنی و سرکوب سازمان‌یافته شهروندان بهایی به بهانه عقاید متفاوت مسبوق به سابقه است. رژیم سرکوبگر اسلامی از فردای به قدرت رسیدن با هدف تحکیم و تثبیت پایه‌های حاکمیت سیاه اسلامی بر جامعه، همگام با سرکوب و گسترش اختناق و اعدام و پاک‌سازی دانشگاه‌ها و سرکوب کارگران، زنان، جوانان، ملیت‌ها، به سرکوب اقلیت‌های مذهبی از جمله شهروندان بهایی نیز دست زد. اعدام، زندان، اخراج و محرومیت از تحصیلات دانشگاهی، فشار و تحقیر دانش آموزان در سطوح پائین مدارس، تبعید و تخریب و مصادره منازل و مغازه‌های آنان، تصرف و تخریب گورستان بهاییان و بازداشتن بهاییان از خاک‌سپاری مردگانشان تنها گوشه کوچکی از کارنامه سیاه جریان اسلامی تازه به قدرت رسیده علیه شهروندان بهایی بوده و در طول حیات جمهوری اسلامی تاکنون ادامه داشته است.

متهم کردن بهاییان به جاسوسی برای کشورهای بیگانه مانند اسرائیل در دوران جمهوری اسلامی و (انگلیس در دوران پهلوی و قاجار) و مجموعه این فشارها و تعزیرات با هدف نابودی سیستماتیک این مردم و مجبور کردن آنان به ترک ایران و یا ماندن و تحمل فقر و آوارگی صورت پذیرفته است.

بهایی ستیزی در جمهوری اسلامی به دلیل حاکمیت سیاه اسلامی به اوج خود رسید. رفتار غیرانسانی و ضدیت با شهروندان بهایی در دولت پهلوی با همکاری و همدستی آخوندهای مرتجع، ساواک و دستگاه‌های دولتی بی‌سابقه نبوده است. انجمن حجتیه که در اسناد ساواک به نام سازمان تبلیغات اسلامی در رژیم پهلوی فعالیت کرده است، انجمنی ضد بهایی و با هدف وِیژه مبارزه با بهائیت زیر نظر ساواک و مورد تائید دولت پهلوی به دست روحانی مرتجع “شیخ محمود حلبی” تأسیس و علیه شهروندان بهایی دست به فعالیت سیستماتیک زده‌اند. در اقدامی دیگر “حسین علا” نخست‌وزیر وقت به درخواست “آیت اله بروجردی” دستور محرمانه، تصفیه و اخراج بهاییان را از ادارات دولتی به وزیر کشور ابلاغ کرده است، کاری که در جمهوری اسلامی به پاک‌سازی و حذف فیزیکی بهاییان نیز منجر شد. دولت پهلوی بند نافش به روحانیت و دستگاه مذهب وصل بود و از آن ارتزاق می‌کرد. دستگاه مذهب و روحانیت عصای دست رژیم شاه بودند و برای تقویت اسلام و خرافات و میدان دادن به ارتجاع اسلامی بود. شکل‌گیری جمهوری اسلامی بخشا مدیون رژیم پهلوی و تسهیلاتی بود که در اختیار مساجد و اماکن مذهبی و دستگاه روحانیت قرارداد و به رشد موریانه‌ای آن‌ها کمک کرد.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست رفتار غیرانسانی و نفرت پراکنی فاشیسم اسلامی علیه شهروندان بهایی و سرکوب سیستماتیک آنان را به‌شدت محکوم می‌کند و همه مردم آزادیخواه را به اعتراض علیه این جنایات و دفاع از شهروندان بهایی فرامی‌خواند. از نگاه ما همه انسان‌ها فارغ از عقاید، مذهب، جنسیت، رنگ، نژاد و ملیت باید به‌عنوان شهروندان با حقوق برابر به رسمیت شناخته شوند و یکسان با آنان رفتار شود. مذهب یا بی مذهبی و عقاید مختلف امر خصوصی افراد است و باید به رسمیت شناخته شوند، چیزی که در جمهوری اسلامی مطلقاً وجود خارجی ندارد.

آزادی و رفاه و زندگی فارغ از سرکوب و اختناق اسلامی نه‌تنها برای شهروندان بهایی که برای همه مردم ستمدیده در ایران، تنها درگرو سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و برقراری دولت کارگری- شورایی است. تحولی که اکثریت کارگر و زحمتکش و همه مردم متنفّر از جمهوری اسلامی دست‌به‌کار آن شده‌اند و مصمم‌اند که خود را از شر این حکومت جهل، جنایت، سرکوب و استثمار خلاص کنند.

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی

زنده‌باد آزادی-زنده باد سوسیالیسم

امضاها: سازمان اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری -حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

اوت ۲۰۲۲

POST A COMMENT.