اعدام زندانیان سیاسی باید متوقف شود

جمهوری اسلامی از نخستین روزهای پیدایش ننگین اش همواره به دستگیری، شکنجه و اعدام مخالفان خود از هر گروه و گرایش سیاسی پرداخته است. اما سی و چهار سال کشتار نتوانسته است این رژیم را از ترس و واهمه ی “تبلیغ علیه نظام” برهاند. در دوران ما فقط رژیم های ضدانسانی مخالفان خود را به اعدام محکوم می کنند تا به خیال خود با ایجاد جو رعب و وحشت چند دمی دیگر به حیات سیاه خود ادامه دهند. جمهوری اسلامی ایران از زمره ی چنین رژیم هایی است. اما همان گونه که بیش از سه دهه اعدام و کشتار نتوانسته است مخالفان این رژیم را مرعوب کند، تا سرنگونی آن به دست توانای کارگران و زحمتکشان نیز چنین اقداماتی به جز پرشمار کردن صفحات پرونده ی محکومیت سران جمهوری اسلامی نتیجه ای نخواهد داشت.

دستگاه قضائی جمهوری اسلامی که بر پایه ی واپسگراترین اصول مذهبی استوار است و هیچ نشانی از عدل و داد ندارد، چند حکم اعدام دیگر صادر کرده است. علی و رزگار افشاری، حبیب الله گلپری پور، زانیار و لقمان مرادی چهار زندانی سیاسی کُرد هستند که به اعدام محکوم شده اند. پنج زندانی سیاسی نیز در خوزستان به اعدام محکوم شده اند که هاشم شعبانی، هادی راشدی، محمدعلی عموری نژاد و جابر و مختار البوشوکه نام دارند.

دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی این زندانیان سیاسی را به اتهامات واهی دستگیر نموده و سپس آنان را زیر شکنجه به اعتراف واداشته اند به طوری که به جز آسیب های بدنی، دست کم یکی از زندانیان سیاسی به اختلال روانی نیز دچار شده است که این ها همگی از وحشی گری این دستگاه ها نشان دارند.

سازمان فدائیان (اقلیت) دستگیری، شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی را به شدت محکوم می کند. سرکوب و کشتار زندانیان سیاسی باید متوقف شوند.

سازمان فدائیان (اقلیت) به ویژه خواهان توقف بی قید و شرط حکم اعدام ٩ فعال مدنی و سیاسی در کردستان و خوزستان است. تمام زندانیان سیاسی باید آزاد گردند و اعدام آنان باید محکوم و ممنوع گردد.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

٢٣ دی ١٣۹١

 کار – نان- آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

 

POST A COMMENT.