اعتصاب صدها کارگر کشت و صنعت هفت تپه

logoدر طول یک ماه اخیر، کارگران کشت و صنعت هفت تپه، سه اعتصاب کوتاه مدت برای تحقق مطالبات خود برپا کرده‌ا‌ند. مدیران شرکت هر بار یا به کارگران وعده داده‌اند که به خواست‌های آنها رسیدگی خواهد شد، اماعملا هیچ اقدامی برای اجرای این وعده‌ها صورت نگرفته است. یا این که از دادن هرگونه پاسخی طفره رفته‌اند.

یکی از معضلاتی که کارگران با آن رو به رو هستند، به تعویق افتادن مداوم پرداخت دستمزدها، گاه به مدت چندین ماه است.

لذا کارگران کشت و صنعت هفت تپه روز شنبه مجددا دست به اعتصاب زدند و خواهان پرداخت حقوق و مزایای معوقه و منظم شدن دستمزد دریافتی شدند.

به گزارش فعالان حقوق بشر در ایران، از ساعات اولیه صبح روز شنبه ۱۱ مهر ماه، صدها تن از کارگران کارخانه کشت و صنعت هفت تپه دست به اعتصاب زدند. کارگران معترض با تجمع در مقابل درب دفتر مدیرت این شرکت، خواستار پرداخت شدن حقوق معوقه دو ماهه خود و منظم شدن دستمزد دریافتی بودند. اما با گذشت ساعاتی از اعتراض، نه تنها جوابی از سوی مدیران این شرکت دریافت نکردند بلکه با تهدید حراست مبنی بر اینکه “هر چه زود تر به تجمع خود پایان دهید در غیر این صورت مجبور به برخورد با شما خواهیم بود” روبه رو شدند.

همراه با وخیم‌تر شدن بحران اقتصادی در ایران، عمیق‌تر شدن رکود و توقف یا کاهش تولیدات در ده‌ها کارخانه، تنها در نیمه اول سال جاری، کارگران این کارخانه‌ها نیز به جمع کارگرانی پیوسته‌اند که اکنون مدت‌های طولانی‌ست درنتیجه خصوصی سازی موسسات دولتی، دستمزد و مزایای خود را دریافت نکرده و یا همواره با چند ماه تاخیر، مبلغی به آنها پرداخت می‌شود.

چندین هزار کارگر در کارخانه آلومینیوم اراک،  تاید واتر و غیره نیز با خطر اخراج و بیکاری رو به رو هستند. کارگران شرکت آونگان اراک هم که شش ماه است حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده‌اند در هفته‌های اخیر مکرر تجمعات اغتراضی برپا کرده‌اند.

سازمان فدائیان(اقلیت) اقدامات دولت و سرمایه‌داران بخش خصوصی را در به تعویق انداختن پرداخت حقوق و مزایای کارگران و نیز اخراج سازی‌ها را محکوم و از مبارزات و مطالبات کارگران حمایت می‌کند.

سازمان فدائیان(اقلیت) خواهان پرداخت فوری دستمزدهای معوقه کارگران کشت و صنعت هفت تپه و منظم شدن پرداخت دستمزد کارگران است.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورائی

زنده بادآزادی- زنده باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان(اقلیت)

١١ مهر ماه ١٣٨٨

کار – نان – آزادی – حکومت شورائی

POST A COMMENT.