اعتراض‌کنندگان تبریز به یک کلانتری حمله کردند و یک کیوسک و ماشین آب‌پاش پلیس را به آتش کشیدند

مطابق فراخوان قبلی، مردم مبارز تبریز در اعتراض به قتل فجیع مهسا توسط حکومت و در حمایت و همبستگی با قیام‌ها و شورش‌های مردمی در کردستان و سایر شهرها و استان‌های کشور، از ساعت شش بعدازظهر امروز تظاهرات باشکوهی را آغاز کردند. این تظاهرات با شرکت صدها زن و مرد شجاع و مبارز که در چند خیابان برگزار شد در دل مزدوران حکومتی وحشت انداخت. توده‌های معترض و به‌جان‌آمده با سردادن شعارهای ضد حکومتی، در خیابان راسته‌بازار و خیابان شریعتی (شهناز) دست به راه‌پیمایی زدند. اعتراض‌کنندگان خشمگین یک کیوسک (کانکس) پلیس در جلوی گلستان باغی را به آتش کشیدند. در خیابان شریعتی نیز به یک کلانتری حمله کردند و یک ماشین پلیس ضد شورش و همچنین یک ماشین آب‌پاش پلیس را به آتش کشیدند.

تجمعات و اعتراضات پرشور خیابانی تبریز که از ساعت شش بعدازظهر آغازشده تا لحظه تنظیم این گزارش (ساعت ۲۱) ادامه داشته است.

نیروهای سرکوبگر پلیس و مزدوران اطلاعاتی و امنیتی معروف به لباس شخصی، تعداد زیادی از اعتراض‌کنندگان را دستگیر و به مراکز سرکوب و امنیتی منتقل کردند. تمام بازداشت‌شدگان شهر تبریز و سایر شهرهای کشور باید آزاد شوند.

مردم زحمتکش و رنجدیده وزنان مبارز در سرتاسر کشور علیه رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی به پا خاسته‌اند. شعار مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی نابود باید گردد، در ده‌ها شهر و دانشگاه در سراسر کشور طنین افکنده است. توده‌های زحمتکش مردم به اعتراض و قیام برخاسته‌اند تا نظام ارتجاعی حاکم را به زیر کشند و یک نظم و حکومت شورایی جایگزین آن سازند.

 

زنده‌باد مبارزات پرشور مردم زحمتکش برای براندازی نظم موجود

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

برقرار باد حکومت شورایی

فعالان و هواداران سازمان فدائیان (اقلیت)- داخل کشور

۳۰ شهریور ۱۴۰۱

POST A COMMENT.