اطلاعیه پایانی نشست سوم احزاب، سازمان‌ها و نهادهای چپ و کمونیست – فرانکفورت

سومین نشست احزاب، سازمان‌ها و نهادهای چپ و کمونیست از تاریخ نهم تا یازدهم خرداد ماه ۱۳۹۳ (سی‌ام ماه مه تا اول ژوئن ۲۰۱۴) با سرود انترناسیونال و انتخاب هیئت رئیسه، کار خود را در شهر فرانکفورت آلمان آغازکرد.

برای تدارک نشست سوم بحث های فعالی هم درجلسات ویژه شورای نمایندگان برای تدارک نشست و هم از طریق مبادلات نقطه نظرات به شکل نوشتاری صورت گرفته بود.

از همین رو، با رسمیت یافتن جلسه، گزارش کوتاهی از سوی هیئت هماهنگی آخرین دوره برای نقد و بررسی نقاط ضعف وقوت فعالیت‌های نشست درفاصله اجلاس‌های دوم تا سوم به حاضرین ارائه شد. بحث پیرامون پیش‌نویس‌های پیشنهادی در مورد موقعیت جنبش کارگری، تدقیق مبانی سیاسی برای ارائه سند سیاسی و بررسی ساختار کنونی به منظور رفع موانع بر سر راه مداخله‌ی فعال و واکنش سریع نسبت به رویدادهای سیاسی و مسایل مربوط به مبارزه طبقاتی در ایران، از جمله مسائل اصلی دستور کار نشست بود.

در طی سه روز، شرکت‌کنندگان در اجلاس در فضایی رفیقانه موارد فوق را به بحث و بررسی گذاشتند. نیروهای حاضر در نشست، با آگاهی از اختلافات سیاسی موجود، بر ضرورت ارائه تصویری شفاف‌تر از معنای “سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی”، “اهداف سوسیالیستی” این حرکت و پروسه‌ی شکل‌گیری یک آلترناتیو نیرومند سوسیالیستی با تکیه بر اشتراکات سیاسی خود تأکید داشتند.

در پی بحث‌ و تبادل نظر سه روزه میان نمایندگان، نیروهای شرکت‌کننده در اجلاس بر سر موارد زیر به توافق رسیدند:

 تدوین بیانیه سیاسی و انتشار آن به نام نشست: جهت انجام این امر، کمیسیونی منتخب از گرایشات گوناگون حاضر در نشست انتخاب شد تا با توجه به بحث‌های نشست، حداکثر طی سه ماه، پیش‌نویس بیانیه‌ای را تهیه کنند. این پیش‌نویس پس از تصویب در شورای نمایندگان از سوی نشست انتشارخواهد یافت.

انتشار قطعنامه‌ای در مورد موقعیت جنبش کارگری: این وظیفه به کمیته هماهنگی سپرده شد تا در هماهنگی با نهادهای کارگری درون شورا بفوریت با تهیه پیش‌نویس قطعنامه‌ای درباره موقعیت جنبش کارگری و وظایف ما، پس از تصویب آن در شورای نمایندگان آن را با نام نشست سوم منتشر سازد.

انتشار قطعنامه‌ای در دفاع از جنبش زنان: نشست سوم تصمیم گرفت قطعنامه دیگری درباره‌ی جنبش زنان پس از تصویب در شورای نمایندگان به نام نشست سوم انتشار یابد.

برگزاری سمینارها: هدف از برگزاری این سمینارها بحث پیرامون مسایل نظری و  سیاسی نیروهای شرکت‌کننده در نشست است. سازماندهی این سمینارها بر عهده شورای نمایندگان گذاشته شد.

ساختار: از آن‌جایی که از سوی نیروهای حاضر، ابهامات ساختاری یکی از موانع موجود بر سر راه گسترش و تقویت همکاری‌های تاکنونی ارزیابی شده بود، در بخش “ساختار” این ابهامات به بحث گذاشته شدند و توافقاتی در این عرصه حاصل شد.

 نشست سوم همچنین ضمن ابراز رضایت از راه‌اندازی وب‌سایت شورای نمایندگان، به محدودیت‌های وب‌سایت کنونی اشاره کرد و توصیه کرد این وب‌سایت ضمن انتشار مباحثات داخلی، محلی برای انعکاس فعالیت‌های مجموعه نیروهای نشست گردد. جهت انجام این امر، نیروهایی داوطلبانه به کمیسیون اولیه سایت پیوستند.

 نشست سوم پاره‌ای از موضوعات پیشنهادی نظیر ایجاد “کارگروه” تدوین برنامه عملی شش ماه آینده، ایجاد واحدهای محلی، کارگروه‌های مسائل کارگری، زنان، جوانان و همچنین تلاش برای ایجاد تلویزیون مشترک چپ را به هیئت‌های هماهنگی و شورای نمایندگان واگذار کرد.

نشست سوم با گزینش هیئت هماهنگی دوره آینده و توافق برای انتشار اطلاعیه پایانی، با سرود انترناسیونال در تاریخ یازدهم خرداد ماه ۱۳۹۳ (اول ژوئن ۲۰۱۴) به کار خود پایان داد.

 چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۳ برابر با ۴ ژوئن ۲۰۱۴

شرکت‌کنندگان در نشست سوم احزاب و سازمان‌ها ، نهادهای چپ و کمونیست – فرانکفورت

 ١-اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور

٢-اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان

٣-اتحاد فدائیان کمونیست

۴-پیوند در خدمت کمونیست های ایران

۵- حزب رنجبران ایران

۶- حزب کمونیست ایران

٧- حزب کمونیست ایران (مارکسیست-لنینیست-مائوئیست)

٨- سازمان راه کارگر

٩- سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

١٠- شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران-استکهلم

١١- شورای فعالین سوسیالیست و آزادیخواه-هامبورگ

١٢- کانون همبستگی با کارگران ایران-گوتنبرگ

١٣- کمیته بین المللی برای حمایت زندانیان سیاسی ایران- ناظر

١۴- کمیته جوانان بلژیک

١۵ – کمیته حمایت از مبارزات کارگران ایران-فنلاند

١۶- کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت)

١٧- کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه۶٠در ایران – مونترال، کانادا

١٨- نشست زنان چپ و کمونیست

١٩- نهاد همبستگی با جنبش کارگری ایران-غرب آلمان

٢٠- هسته اقلیت

٢١- کمیته حمایت از مبارزات جنبش کارگری ایران-دانمارک

٢٢- میزکتاب دانمارک

٢٣- فعالین نشریه کنترل کارگری – مهمان (ناظر)

POST A COMMENT.