اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در باره منشور اپوزیسیون ضد انقلابِ رضا پهلوی و شرکا

اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

در باره منشور اپوزیسیون ضد انقلابِ رضا پهلوی و شرکا

از دهم فوریه که همایش گروهی از نیروهای بورژوازی ضد انقلاب در دانشگاه جرج تاون واشگتن برگزار شد، رضا پهلوی و هم پیمانانش وعده دادند تا پایان ماه فوریه منشور گذار از جمهوری اسلامی را رونمایی خواهند کرد. این وعده آنان، شور و شوق زیادی را در میان نیروهای اپوزیسیون راست افراطی ایجاد کرد. رسانه‌های بورژوازی به طور شبانه روز از تدوین منشور فوق حرف زدند و لحظه رونمایی آن را با بوق کرنا تبلیغ کردند. سرانجام پس از آنهمه جار و جنجال تبلیغاتی رسانه‌های بورژوازی، روز یکشنبه ۱۲ مارس (۲۱ اسفند) منشور سراپا ارتجاعی و ضدانقلابی اپوزیسیون راست افراطی با امضای رضا پهلوی و هم‌پیمانانش حامد اسماعیلیون، شیرین عبادی، مسیح علینژاد، نازنین بنیادی و عبدالله مهتدی منتشر شد. منشوری که شالوده آن یکسره در ساخت‌وپاخت و چانه‌زنی با دولت‌های غربی بنیان نهاده شده است تا طراحان آن بتوانند از بالای سر مردم، انقلاب توده‌های مردم ایران را ذبح و رژیم سرمایه‌داری دیگری را بر جان و هستی کارگران و زحمتکشان ایران تحمیل کنند. منشوری که با دست‌ودل بازی تمام، کوشیده است تا مبارزات قهرمانانه توده‌های مردم ایران را در پای مذاکره با دولت‌های غربی به سلاخی بکشاند.

این منشور آن‌چنان بی‌مایه است، که حتی شکاف در درون نیروهای راست از جمله سلطنت‌طلبان را تشدید کرد. اپوزیسیون دست راستی بورژوایی را ناامید و آنان را به شکوائیه از محتوای این منشور کشانید. بی‌مایگی و ناهمگونی مضمون و محتوای این منشور با خواست‌ها و مبارزات خیابانی توده‌های مردم ایران آن‌چنان عمیق است، که حتا امضاکنندگان منشور، پس از رونمایی از آن، هرکدام ساز خود را در تفسیر بندهای آن می‌زنند.

نویسندگان “منشور همبستگی و سازمان‌دهی برای آزادی”، که پیش‌ازاین، همه توان خود را در گنجاندن نام سپاه پاسداران در لیست گروهای تروریستی گذاشته بودند، اکنون‌که منشور خود را رونمایی کرده‌اند، با وقاحت تمام همان نیروهای تروریست و آدمکُش سپاه پاسداران برایشان عزیز شده‌اند. تا جایی که مجموعه مزدوران سپاه پاسداران را در وجود چند فرمانده جلاد و آدمکُش خلاصه کرده‌اند. آنان، با وقاحت تمام ارتش سرکوبگر جمهوری اسلامی را تطهیر و از ادغام سپاه تروریستی در ارتش سخن گفته‌اند. مدعیان هم‌پیمان با دول امپریالیسی، که با فریب و ریا نام “مهسا” را بر منشور خود نهاده‌اند، از هم‌اکنون نسبت به ارتش دست‌ساز جمهوری اسلامی ابراز وفاداری کرده و خواهان حفظ تام و تمام ارکان این ارتش سرکوبگر شده‌اند. غافل از اینکه جمهوری اسلامی از همان آغاز به قدرت رسیدن، با گماردن وابسته‌ترین نیروهای مزدور خود در رده‌های بالا و میانی ارتش سرکوبگر بازمانده از رژیم پادشاهی را همانند سپاه پاسداران به ارتشی مزدور، ایدئولوژیک و وفادار به خود تبدیل کرد.

منشور ارتجاعی و ضد کارگری ۶ نفره رضا پهلوی و هم‌پیمانان او، نه‌تنها کمترین ارتباطی به منافع کارگران و توده‌های زحمتکش ایران ندارد، نه‌تنها نشانی از حق‌وحقوق ملیت‌های تحت ستم ایران در آن گنجانده نشده است، بلکه تنظیم‌کنندگان آن، با سوارشدن بر مبارزات خیابانی زنان و توده‌های مردم ایران از هم‌اکنون در مقابل توده‌های تحت ستم و نیروی بزرگ کارگران و زحمتکشان صف‌آرایی کرده‌اند. طراحان منشور فوق، ازآنجاکه می‌دانند، منشورشان تنها پاسدار نظم طبقاتی، ستمگرانه و استثمارگرانه سرمایه‌داری حاکم بر ایران است، و باز ازآنجاکه بر این امر آگاهند که کارگران و توده‌های رنج و کار و زحمت، هرگز به چنین منشور ضد کارگری تن نخواهند داد، از هم‌اکنون با تطهیر ارتش و ادغام نیروهای مزدور و آدمکُش سپاه در ارتش سرکوبگر جمهوری اسلامی، خود را برای سرکوب کارگران و توده‌های مردم ایران در دوران پس از سرنگونی جمهوری اسلامی آماده می‌کنند.

منشور رضا پهلوی و شرکا، اگرچه از نظر کارگران و توده‌های مردمی که هم‌اینک در کارخانه و کف خیابان برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی مبارزه می‌کنند، محلی از اِعراب ندارد، بااین‌همه باید در افشای این منشور ضد کارگری نیرو گذاشت و به توده‌های مردم ایران بیش‌ازپیش نسبت به ماهیت ارتجاعی و اهداف ضدانقلابی منشور بورژوائی رضا پهلوی و شرکای آن هشدار داد.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست که برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی، درهم کوبیدن ماشین بوراکراتیک – نظامی سیستم سرمایه‌داری حاکم بر ایران و برقراری یک دولت کارگری – شورایی مبارزه می‌کند، کارگران، زنان، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، نویسندگان و عموم توده‌های مردم ایران را به هوشیاری در مقابل دسیسه‌های این منشور ضدانقلابی فرامی‌خواند و به سهم خود در افشای ماهیت این منشور ارتجاعی و تنظیم‌کنندگان آن پیگیرانه مبارزه می‌کند.

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی

زنده‌باد آزادی، زنده‌باد سوسیالیسم

۱۵ مارس ۲۰۲۳ (۲۴ اسفند ۱۴۰۱)

امضاها: اتحاد فدائیان کمونیست، اتحاد سوسیالیستی کارگری، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری- حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

 

POST A COMMENT.